Nominér din kandidat til HINNs Utdanningskvalitetspris!

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne eksemplarisk arbeid med utdanningskvalitet ved Høgskolen i Innlandet, og stimulere fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene.

Logg inn for å lese mer