Mistanker om fusk?

Mistenker du fusk i en besvarelse, er det viktig å sikre at saksbehandlingen er i tråd med gjeldende lov- og regelverk.

Klikk her for å lese mer