Idéer til studentaktiviteter i Canvas

Her ser vi på hvordan du kan legge opp til varierte og studentaktiviserende læringsressurser i Canvas.

studentaktiviteter-i-canvas-forsidebilde

Oppgaver

I Canvas-funksjonen Oppgaver er det fire alternative metoder for innlevering:

 • Innlegging av tekst: Når studenten skal skrive en kort tekst som ikke krever bruk av APA eller mer avansert formatering, kan denne funksjonen tas i bruk. Han får da en enkel teksteditor med et tekstfelt å skrive i.
 • Websidens URL: Denne innleveringstypen skal brukes dersom studentene har laget noe som ligger på en nettside. Hver enkelt (eller gruppen) kan da legge inn nettadressen her. Et eksempel er digitale historier produsert i WeVideo (se punktet Studentproduksjoner, nedefor).
 • Medieinnspillinger: Ved bruk av denne innleveringstypen får studenten gjøre et opptak i Canvas sitt interne opptaksverktøy - eller laste opp en lydfil eller videofil. En idé kan være å la studentene lage en podkast, der de går sammen to og to og diskuterer et tema. Filen (mp3-format) lastes opp med medieinnspillingsfunksjonen.
 • Filopplastinger: Funksjonen brukes til å laste opp filer av ulike typer, men hovedsakelig Worddokumenter som studenten har skrevet i forbindelse med et arbeidskrav. 

Tester

Her vil vi ta for oss nye Quizzes, som etterhvert blir testmotoren i Canvas. Her har du mange oppgaveformat å velge mellom når du skal bygge opp en test, som for eksempel:

 • Essay: svare på spørsmål med fritekst i et tekstfelt
 • Flere svar: svare på spørsmål der det kun er ett riktig svar
 • Flere valgmuligheter: svare på spørsmål der det er mer enn ett riktig svar
 • Kategorisering: plasser noe i riktig kategori
 • Matcher: koble ord sammen
 • Sant/usant: ta stilling til om noe er sant eller usant
 • Klikkpunkt: klikke på noen bestemte områder på et bilde
 • Sant eller usant: ta stilling til om en påstand er sann eller usann
 • Rekkefølge: plasser ord i riktig rekkefølge

Husk også at du kan bygge opp en test der du bruker responsfeltene under hvert alternativ til å gi fyldige tekstlige tilbakemeldinger. Du kan også legge inn symboler for riktig og galt, smilefjes, gullmynter eller lignende. Sammen med poenggivningen i Canvas kan dette gi testen et lite snev  av "gamification". 

Responssystemer

For responssystemer anbefaler vi eksterne verktøy. Noen verktøy du kan tegne gratislisenser på er:

Mentimeter

Mentimeter er en nettside (og en app) du kan bruke til til å få respons fra studentene, både i sanntidsundervisning i Zoom og i auditoriet. Dette er et verktøy som fungerer best "live", men det kan også legges inn som et element i Canvas. Mentimeter har sju ulike spørsmålstyper, der blant annet den grafiske fremstillingen av resultatene (ordsky, søylediagram, kakediagram osv.) er ulik.

 • Be studentene skrive inn sine assosiasjoner til noe. Sett en tidsfrist. Når tidsfristen er over kan du presentere resultatene deres som en ordsky. 
 • Spør om noe du har fortalt (test om de fikk med seg et poeng), ved at de får noen valg. Vis frem de riktige svarene i form av søylediagram.
 • Be studentene stemme over hva de vil lære i forelesningen. Presenter som et liggende søylediagram.

Padlet

Padlet er en virtuell tavle som du kan åpne opp for studentene å bidra med tekst, bilder, lenker, dokumenter og videoer på ulike måter. Verktøyet har en prøveversjon (30 dager), etter dette må du kjøpe en lisens. Padlet har åtte oppsett. Prøv ut disse for å se hva som passer til din valgte aktivitet. Dette er noe av det du kan gjøre i Padlet:

 • La studentene idémyldre over et tema. De ser underveis hva andre har bidratt med, siden tavlen er interaktiv. Dette kan du gjøre både synkront og asynkront.
 • Be studentene legge inn sine kommentarer og spørsmål underveis i forelesningen. Ta opp padleten til slutt og se hvilke bidrag som har kommet. Her er aktiviteten altså synkron.
 • Chat med studentene over et bestemt tema, på et bestemt tidspunkt. Du kan bruke oppgavefunksjonen i Canvas, for å få dette inn i kalenderen. Dette er altså en synkron aktivitet.
 • La studentene bygge opp en tidslinje sammen med oppsettet Tidslinje. Dette kan skje asynkront.
 • Be studentene plassere bestemt innhold på et kart.
 • La studentene bygge tankekart (bokser med piler mellom) 

Padlet kan legges inn på sider i Canvas, gjennom såkalt "embedding". Da glir Padleten veldig fint inn som et element i en modul. Prøv det!

Gruppearbeider

Under Personer > Gruppe kan du som lærer organisere gruppesett, bestående av grupper.

Gruppeinnleveringer

Funksjonen for gruppeinndeling brukes først og fremst til gruppeoppgaver ved arbeidskrav. Her kan du som lærer bestemme om du vil opprette grupper automatisk eller manuelt. Du styrer videre om de skal få lov til å melde seg inn i egne grupper eller ikke.

Samarbeid i Canvas grupperom

Uavhengig av om studentene skal levere noe eller ikke, kan de bruke Canvas grupperom til å samarbeide. I disse grupperommene kan studentene dele filer med hverandre, lage Canvas-sider eller diskutere. Som lærer kan du besøke disse rommene når som helst.

Studentproduksjoner

Digitale fortellinger

Digital fortellinger (storytelling) er en spennende sjanger, med en egen undervisningsmetodikk. Studentene starter med å reflektere over viktige temaer og hendelser i eget liv. Dette får de nedfelt i et manus, som de får tilbakemeldinger på. Til sist spiller studenten inn en multimodal fremstilling med illustrasjoner, egen fortellerstemme og stemningsskapende bakgrunnsmusikk. Mange historier blir erfaringsmessig sterke, og avhengig av temaet kan de være fine å dele som læremidler i etterkant - dersom dette er i orden for studenten.

 • Sett studentene i gang med digital historiefortelling. Kanskje de fortelle om hvorfor de studerer det de gjør eller om en sterk opplevelse de har hatt knyttet til noe faglig?

Les om hvordan du kommer i gang med digitale fortellinger her.

Interaktive presentasjoner og læremidler i PowerPoint

La studentene lage interaktive presentasjoner og læremidler ved å ta i bruk de nye funksjonene i Office 365-utgaven av PowerPoint. Filen (mp4-format) lastes opp med medieinnspillingsfunksjonen.

 • Be studentene kan lage en presentasjon og lese inn sin stemme (ev. spille inn video) ved hjelp av opptaksfunksjonen. Filen lagres deretter som en film (.mp4) og lastes opp i en innleveringsoppgave.
 • La studentene lage interaktive PowerPoint-presentasjoner ved å ta i bruk interne lenker, lysbildezoom og animasjon.

 

Les flere Innsikt-artikler i serien "Det nettbaserte klasserommet"

Organisér undervisningen din i læringsstier
Vi ser på noen av funksjonene i Canvas som gjør det mulig å lage styrte læringsstier.

Idéer til studentaktiviteter
Slik kan du legge opp til varierte og studentaktiviserende læringsressurser i Canvas.

12 gode råd til sanntidsundervisning
Hva skal til for at undervisning i Zoom skal oppleves som en god erstatning for vanlig klasseromsundervisning?

Lag din egen podkast på 1-2-3
Få en innføring i prosessen med å lage podkast til bruk i undervisningen.

Enkle tips til gjenbruk av dine Zoom-opptak
Planlegg sanntidsundervisningen etter de mulighetene som finnes i Zoom, så får du mest mulig ut av opptaket i ettertid.

Slik gjør du gode opptak av undervisning
Her har vi noen tips til hvordan du kan spille inn forelesninger i fred og ro på egen PC.

Nettbasert veiledning
Du kan benytte Zoom til å møte studenter til veiledning.

 

Skrevet av  Randi Elisabeth Hagen ved Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet