Enkle tips til gjenbruk av dine Zoom-opptak

Planlegg den digitale sanntidsundervisningen etter de mulighetene som finnes i Zoom, så får du mest mulig ut av opptaket i ettertid.

2-enkle-tips-opptak-zoom-forsidebilde

Planlegg den digitale sanntidsundervisningen etter de mulighetene som finnes i Zoom, så får du mest mulig ut av opptaket i ettertid: Del for eksempel opp undervisningen i korte og temabaserte sekvenser, eller lag en podkast-serie av utvalgte sekvenser fra hver økt.

Det er mange fordeler med strømming av forelesninger, særlig med tanke på tilgjengelighet, fleksibilitet, økonomi og tidsbruk. Samtidig ser man at forelesninger og seminarer i økende grad blir streamet og lagt ut som opptak på nett. De ulike metodene som tas i bruk når opptaket skal deles med studenter i ettertid er svært varierende, men den enkleste måten er når underviseren legger disse rett ut i Canvas uten at de klippes eller redigeres i forkant. Men hva vet vi egentlig om effekten av dette? Hvor mye lærer studentene av å se uredigerte opptak fra forrige ukes eller forrige måneds (!) forelesning?

Etterhvert som våre vaner og forventninger knyttet til innhold på nettet utvikler seg, er det nødvendig å stille seg kritisk til alle typer undervisning som foregår på skjerm, særlig den som finner veien til studentene gjennom opptak av undervisning.

I en  artikkel på Forskersonen.no hevder en gruppe vitenskapelige tilsatte ved Universitetet i Sørøst-Norge at "ordinær" undervisning på nettet, særlig forelesninger, ikke er spesielt godt tilrettelagt for streaming og opptak. Forfatterne peker blant annet på at studenter som lar være å komme på undervisning og som planlegger å se den senere på nettet, ofte sliter med å ta opp tråden og komme seg gjennom opptaket på egenhånd. Videre peker de på at streaming og opptak kan virke pasifiserende, og gjør selve undervisningen magrere og mindre robust fordi den gir lite rom for inspirasjon til refleksjon og fordi studenten ikke lærer gjennom sosial interaksjon med andre.

Når studentene likevel etterlyser og forventer at det legges ut opptak fra din undervisning, gir Zoom heldigvis noen gode alternativer til hvordan du kan gjøre mest mulig ut av opptakene. Prøv for eksempel å legge opp undervisningen din slik at du kan igjenbruke opptakene dine i flere formater og sjangere; dette vil skape variasjon i porteføljen av repitisjonsmateriale i emnet ditt samtidig som studentene får bedre oversikt, større valgfrihet og lærer mer.

 

Remediering og medialisering gir opptakene dine nytt liv

Det skal ikke mer til enn litt planlegging før- og noen tilpasninger i ettertid av undervisningen før du kan igjenbruke hele eller deler av opptakene dine i flere formater og sjangere. Her er to enkle tips: Del opp undervisningen i korte og temabaserte sekvenser, og lag en podkast-serie av utvalgte sekvenser fra hver undervisningsøkt.

Husk at video- og lydfilene skal lagres i Mediasite slik at de kan publiseres i ditt Canvas-emne (eller deles i andre passende kanaler): Her kan du lese mer om  å laste opp filer i Mediasite og  hvordan du publiserer disse i ditt Canvas-emne.

 

1. Del opp undervisningen i korte og temabaserte sekvenser

Det kan lønne seg å dele opp undervisningen i korte og konsentrerte sekvenser (helst begrenset til ett enkelt tema eller område av et tema) som senere kan deles opp i separate videoklipp med en varighet på mellom 5 og 15 minutter. En av de vanligste tilbakemeldingene fra studenter som er misfornøyd med opptak fra undervisningen, er at opptakene er for lange og dermed uoversiktlige. Med Zoom kan du starte og stoppe opptakene der du syns det passer, og få sekvensene fra opptaket i separate filer når du avslutter undervisningen.​​​​

 

bilde-1a

Før: Huk av at du vil ta opp undervisningsøkten når du setter opp Zoom-møtet.

 

bilde-1b

Underveis: Bruk knappen "Record" og "Pause/Stop Recording" aktivt når du veksler mellom de ulike delene og temaene i undervisningen.

 

bilde-1c

Etter: Når du avslutter Zoom-møtet vil du få de ferdige klippene samlet i en mappe (du velger selv hvor på PCen du vil lagre disse). Her ser du et eksempel hvor en underviser har fått samlet de separate videoklippene fra undervisningsøkten og deretter navngitt dem basert på de ulike temaene som ble gjennomgått samt hvor lenge hver av disse varer. PS: Du kan navngi filene på den måten du selv mener er best.

 

2. Lag podkast av utvalgte sekvenser fra hver undervisningsøkt

Dersom det er sekvenser eller temaer i undervisningen som du tror kan egne seg som isolerte lydfiler, bør du vurdere å legge til rette for å rendyrke dette formatet i de sekvensene det gjelder. Egnede sekvenser kan være alt fra temaintroduksjoner, refleksjoner, diskusjoner, eksempler og oppsummeringer. Prøv imidlertid å påse at

 • formatet på opptaket er det samme og følger samme strukturelle oppbygning hver gang,
 • hvert enkelt opptak(spor/ episode) har en naturlig plass i en større enhet av lydopptak (album/ sesong), og
 • innholdet i opptakene bidrar til å supplere eller skape engasjement om læringsutbyttet gjennom refleksjon eller repetisjon.

Med Zoom kan du starte og stoppe opptakene når du syns det passer, og få sekvensene fra opptaket i separate "sound-only" lydfiler når du avslutter undervisningen.​​​

 

bilde-2a

Før: Huk av at du vil ta opp undervisningsøkten når du setter opp Zoom-møtet.

 

bilde-2b

Underveis: Bruk knappen "Record" og "Pause/Stop Recording" aktivt når du veksler mellom de ulike delene og temaene i undervisningen.

 

bilde-2c

Etter: Når du avslutter Zoom-møtet vil du få de ferdige klippene samlet i en mappe (du velger selv hvor på PCen du vil lagre disse). Her ser du et eksempel hvor en underviser har valgt ut en av sekvensene fra sin undervisningsøkt (audio_only_PODCAST_oppsummering_5_minutter.M4A) som hun planlegger å bruke som én episode i en større samling av podkast-episoder når det inneværende semesteret er over. Planen er å legge ut en samling av slike oppsummerende lydklipp til hjelp for studentene mot slutten av semesteret. Dette kan de bruke til repetisjon, for eksempel når de er på farta og ikke har anledning til å sitte foran en PC-skjerm. PS: Du kan navngi filene på den måten du selv mener er best.

 

Følg disse instruksene for å få best mulig lydkvalitet på dine Zoom-opptak

Zoom har en innebygget funksjon som gjør at den komprimerer lyd og bilde når den streamer og lager opptak av møtet. Derfor er det viktig at du som planlegger å lage lydklipp og podkast ved hjelp av Zoom, velger de riktige innstillingene slik at lyden ikke blir automatisk komprimert - og på den måten forringet. Punktene nedenfor forklarer deg hvordan du setter opp de riktige innstillinger i din Zoom-klient slik at du får gode lydopptak.

 

Først må du aktivere funksjonen "Enable Original Sound"

 1. Logg inn i Zoom-klienten din.
 2. Klikk på Settings (se etter tannhjul-knappen øverst i høyre hjørne av vinduet).
 3. Klikk på Audio.
 4. Klikk på Advanced.
 5. Huk av boksen Show in-meeting option to "Enable Original Sound" from microphone.

 

Deretter må du velge "Turn on original sound" i møtet

 1. Sørg for at knappen Turn on original sound er aktivert og lyser blått (se etter denne knappen øverst i venstre hjørne av vinduet).

 

Tips: Slik tar du opp separate lydfiler for hver enkelt deltaker i podkasten

I noen tilfeller kan det være ønskelig å ta opp separate lydfiler for hver enkelt deltaker. Gjør følgende:

 1. Logg inn i Zoom-klienten din.
 2. Klikk på Settings (se etter tannhjul-knappen øverst i høyre hjørne av vinduet).
 3. Klikk på Recording.
 4. Huk av boksen Record a separate audio file for each participant who speaks.

 

Om remedierings-prosesser og medialisering:

(...) Utfordringene med å endre undervisningenes form og innhold på måter som gjør medialiseringen sømløs og anvendelig, er imidlertid mange og store. I den klassiske fjernundervisning var begrepet formulert som det å skape «en veiledet didaktisk dialog» (Holmberg, 1989). Medieforskerne Bolter & Grusin skiller mellom ulike former for å gjenskape et budskap som har en original form i et medium til å framtre på nytt i et annet (2001). Den enkleste formen er å forsøke å skjule det nye mediets framtredelse ved å gjøre den så lik sitt opphav som mulig. NRK sin «Kunnskapskanal» framstår slik, og vi kjenner lett forelesningsrommets gevanter igjen. (...) Den mer krevende formen er der man gjør det nye mediets former synlige og distinkt annerledes fra det gamle. Da kan budskapet brytes opp, stykkes ut og konseptualiseres relativt uavhengig av den forgagne form, og utfordre konvensjoner. Dette kalles hypermediering. Der papirtidsskriftet hadde sin materialitet og konsise lesbarhet, har Open Access-tidsskriftet en mulighet for å føre dialoger med forfatterne, paperet kan revideres underveis, fagfellenes vurderinger kan gjøres synlige, videoer kan eksemplifisere fagstoff, animasjoner kan bringe liv til tabeller og så videre.

Fritze, Y & Nordkvelle Y. (2016) Det fleksible engasjement. Uniped, 39(2),158-170.

Last ned hele artikkelen her

Les flere Innsikt-artikler i serien "Det nettbaserte klasserommet"

Organisér undervisningen din i læringsstier
Vi ser på noen av funksjonene i Canvas som gjør det mulig å lage styrte læringsstier.

Idéer til studentaktiviteter
Slik kan du legge opp til varierte og studentaktiviserende læringsressurser i Canvas.

12 gode råd til sanntidsundervisning
Hva skal til for at undervisning i Zoom skal oppleves som en god erstatning for vanlig klasseromsundervisning?

Lag din egen podkast på 1-2-3
Få en innføring i prosessen med å lage podkast til bruk i undervisningen.

Enkle tips til gjenbruk av dine Zoom-opptak
Planlegg sanntidsundervisningen etter de mulighetene som finnes i Zoom, så får du mest mulig ut av opptaket i ettertid.

Slik gjør du gode opptak av undervisning
Her har vi noen tips til hvordan du kan spille inn forelesninger i fred og ro på egen PC.

Nettbasert veiledning
Du kan benytte Zoom til å møte studenter til veiledning.

 

Skrevet av  Olav Ørum ved Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet