Muntlig eksamen i Zoom

Slik forbereder du digital muntlig eksamen for dine studenter

Podkast

Få en innføring i prosessen med å lage podkast til bruk i undervisningen.

"Dobbeltsporet" undervisning

Slik underviser du studenter i samme rom og studenter som deltar digitalt, samtidig.

Opptakene fra Kvalitetskonferansen 2021

Årets tema var: Studielivskvalitet med spesiell vekt på relasjonsdimensjonen.I tillegg til selve opptakene, så finner dere litt om hvordan konferansen ble produsert og utdrag av programmet.

Logg inn for å lese mer (for ansatte)

Læringsplattformen Canvas

Canvas er Høgskolen i Innlandet sin læringsplattform. Her ser vi på hvordan du kommer i gang med et Canvasemne, samt hvem som gjør hva i ditt utdanningsfaglige støtteapparat.

Eksamen, sensur og Inspera

Her finner du støttemateriell for faglig tilsatte i arbeidet med eksamen og sensur, og det digitale eksamensverktøyet Inspera.

Utvikling av din pedagogiske kompetanse

Les om høgskolens kurs i universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse. Finn andre kurs som passer for deg. Lær hvordan du bygger opp din pedagogiske portefølje.

Såkornmidler

Hvert år lyser Høgskolen i Innlandet ut interne såkornmidler for å fremme god utdanningskvalitet gjennom kontinuerlig utvikling av pedagogisk praksis og innovasjon i høgskolens utdanninger.

Om «Innsikt»

"Innsikt" eies av Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet i utdanning ved Høgskolen i Innlandet. Seksjonen ledes av professor Yngve Nordkvelle. Nettsiden administreres av seniorrådgiver Olav Ørum.

Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet i utdanning er forankret hos prorektor utdanning. Seksjonen skal være et utdanningsfaglig støtteapparat for fagmiljøene, og bidra til å fremme undervisningskvalitet og innovasjon i høgskolens utdanninger.

Seksjonen har følgende ansvarsområder:

  • Bidra til å sikre høgskolepedagogisk kvalifisering gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling av vitenskapelig ansatte, i samarbeid med fakulteter og HR-avdeling.
  • Skape møteplasser for erfaringsdeling i fagmiljøene med fokus på utdanningskvalitet og god undervisningspraksis, og inspirere og motivere til videreutvikling av pedagogisk praksis.
  • Fremme pedagogisk bruk av IKT og utforskning av bruk av digitale verktøy i undervisning, læring og vurdering for å utvikle nye, relevante og innovative undervisningsformer
  • Fremme forskning på høyere utdanning, digitale læringsformer og pedagogisk praksis, i samarbeid med fakulteter og nasjonale/internasjonale nettverk.
  • Være en rådgiver for høgskoleledelsen i spørsmål om utdanningskvalitet og bruk av teknologi i endrings- og utviklingsarbeid.

Utdanningsfaglig støtteapparat med lokal tilstedeværelse:

Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet skal tilby likeverdige tjenester på alle fakultet og studiesteder gjennom fysisk tilstedeværelse, slik at fagmiljøene opplever lett tilgang til nødvendige støttefunksjoner i undervisningshverdagen og i pedagogisk utviklingsarbeid. 

De ulike fagmiljøene vil ha ulike behov for opplæring og støtte, og undervisningspraksis, kompetanseutvikling og pedagogisk utnyttelse av teknologi må tilpasses det enkelte fagmiljøs behov og ambisjoner.

En pedagogisk rådgiver ved det enkelte fakultet har ansvar for koordinering og oppfølging av kompetanseutviklingstilbud på sitt fakultet, tilrettelegging for møteplasser hvor erfaringsdeling om god undervisningspraksis kan finne sted, i tett samarbeid med prodekan utdanning og øvrig fakultetsledelse. Vedkommende skal være en pådriver for IKT-støttet læring, og bidra til nytenkning av pedagogiske løsninger, for å sikre relevante og attraktive undervisnings- lærings- og vurderingsformer ved høgskolen.

Kontakt oss

Vi oppfordrer alle undervisere som trenger hjelp eller veiledning i forbindelse med undervisningen om å kontakte den pedagogiske rådgiveren ved sitt fakultet:

Du kan også kontakte vår stab med faglige spørsmål:

Dersom du har henvendelser som gjelder innholdet på denne nettsiden, skriv til oss på  innsikt@inn.no.

Hjelp og ressurser til deg som er ekstern sensor

Eksamen, sensur og Inspera

Her finner du støttemateriell for eksterne sensorer i arbeidet med eksamen og sensur i det digitale eksamensverktøyet Inspera.

Mistanker om fusk?

Mistenker du fusk i en besvarelse, er det viktig å sikre at saksbehandlingen er i tråd med gjeldende lov- og regelverk.