Vedlegg til ledelsessystemet

En rekke retningslinjer og rutiner er tatt inn som vedlegg til ledelsessystemet, og er dermed del av dette:

Gjennomførende del:

ROS analyser - Forslag til forberedende informasjon

ROS analyser - Risikomatrise

Risikomatrise 187,44 kB

Ledelsessystem - Årsplan

Årsplan 136,24 kB

Kontrollerende del:

Avviksskjema

Avviksskjema 73,37 kB

Ledelsens gjennomgang

Revisjonsskjema

Revisjonsskjema 162,32 kB

Rutine for varsling til Datatilsynet ved brudd på sikkerheten til personopplysninger

Rutine for individuell varsling til de registrerte ved brudd på sikkerheten til personopplysninger