Personvern og databehandling

HINN skal ivareta personvernet, og relevant regelverk skal overholdes når vi behandler personopplysninger.

På denne siden (lenke) får du mer informasjon om hva som ligger i sentrale begreper i regelverket, hva du må passe på før du tar i bruk databehandler, overfører opplysninger til utlandet mm.

Skal du bruke personopplysninger i forskning? Les mer på Forskningsportalen 

HINN har et personvernombud, som kan kontaktes på personvernombud@inn.no.