Opplæring, veiledning og kontaktpersoner

Vi arbeider med el-æringsmoduler om informasjonssikkerhet og personvern.

Det er viktig at alle enheter har rutiner for hvordan informasjonssikkerhet håndteres i enheten. Dette kan for eksempel være rutiner for hvordan utskrifter med fortrolig informasjon håndteres, eller prosedyrer for gjennomføring og godkjenning av risikovurderinger mv. Disse skal være tilpasset enhetens behov.

Sikresiden.no gir veiledning innen flere temaer knyttet til informasjonssikerhet.

Denne web-appen er laget av og for norske universiteter, høgskoler og forskningsvirksomheter og er spesielt tilpasset studenter og ansatte. En rekke nasjonale fagmiljøer har kvalitetssikret innholdet på sikresiden.no, bla,  De nasjonale Forskningsetiske komiteene og  Norsk sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sikresiden.no er bygd opp rundt ulike tema, og har en side med forebyggende og en side for når noe skjer.

Flere av temaene på den forebyggende siden har ferdig utarbeidede 3 – 5 minutters e-læringsmoduler.

Særlig aktuelle tema på den forebyggende siden er «Unngå å bli hacket», «Forskningsetikk», «Sikre informasjon», «Personvern».

Særlig aktuelle tema på siden for «Når noe skjer» er: «Nettsvindel», «Mistet eller stjålet».

For forskningsdata se  Forskningsportalen

Se informasjon om hvilke typer data de ulike tjenestene i Office 365 er godkjent for.  

Kontaktpersoner

Dersom du har spørsmål/ønsker veiledning om informasjonssikkerhet kan du kontakte CSOen (Chief Security Officer) på e-post  cso@inn.no