Ledelsessystem for informasjonssikkerhet

 

Høgskolestyret vedtok i 2018 et ledelsessystem for informasjonssikkerhet, LSIS. Dette skal bidra til at HINN har en helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet, slik at vi kan ha styring og kontroll med informasjonssikkerheten på Høgskolen.

Ledelsessystemet består av en styrende, gjennomførende og kontrollerende del.

Endringer i den styrende delen foretas av Høgskolestyret, mens rektor har ansvar for endringer i gjennomførende og kontrollerende del.

Lenke til Ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

.