Informasjonssikkerhet ved HINN

Høgskolen i Innlandet behandler store mengder informasjon innenfor forskning, utdanning, formidling og administrasjon.

Det er avgjørende at vi ivaretar informasjonssikkerheten på en god måte, ikke minst for å ivareta den tilliten HINN er avhengig av som forsknings- og utdanningsinstitusjon.

Plikten til å ivareta informasjonssikkerheten gjelder uavhengig av medium, så det er like viktig å ha fokus på fysisk sikkerhet som digital sikkerhet.

Det er ofte i forbindelse med behandling av personopplysninger at man snakker om informasjonssikkerhet, men sikkerheten må ivaretas også for forskningsdata, økonomiske data for HINN, kontraktsforhold etc.