Om Evenstad vilt- og næringssenter

edit evenstad

Evenstad vilt- og næringssenter er Evenstads operasjonelle bidrag innen anvendt økologi. Vi jobber for å minske gapet mellom næringsliv og høgskolens forsknings- og utdanningsaktivitet.

Vilt, skog, fisk, landskap, råstoff og opplevelser

Evenstad vilt- og næringssenter er Evenstads operasjonelle bidrag innen anvendt økologi. Vi jobber for å minske gapet mellom næringsliv og høgskolens forsknings- og utdanningsaktivitet. 

Vi ønsker å bruke økologisk kompetanse for å identifisere og utnytte de økonomiske mulighetene naturressursene gir. Det gir ansvarlig, bærekraftig forvaltning og langsiktig økonomisk avkastning.

Vi samarbeider med næringsliv og forvaltning om løsninger av ulike utfordringer innen eiendomsutvikling, reiseliv, og skog-, vilt-, fiskeforvaltning. I samarbeid med studentene finner vi kreative, kunnskapsbaserte løsninger på aktuelle problemstillinger innen næring og forvaltning.

Oppgavene løses og utvikles gjennom å kombinere kunnskapen til den aktuelle samarbeidspartner med spisskompetanse hos studenter, doktorgradsstudenter og ansatte ved Evenstad. Studentarbeidene dreier seg ofte om utviklingsoppgaver og kan ha form av forstudier, forskningsarbeid, prosjekter, forvaltnings- og driftsplaner, men også mer praktiske oppgaver. Og sist, men ikke minst, får næringen og forvaltningen løst små og store oppgaver innen næringsutvikling og ressursutnyttelse.

Vi har prosjekter som varierer i omfang fra enkle utregninger til større flerårige forskningsprosjekter.