Ellen Nesset Mælan

Førsteamanuensis
E-post:
ellen.malan@inn.no
Telefon:
+47 62 43 02 72
Mobiltelefon:
+47 957 67 362
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt skole- og barnehagepedagogikk
Besøksadresse:
Rom: 2M32-1
Kirsten Flagstads Hus (Midtbyen skole)
Skolegata 1 N-2317 Hamar
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Ellen har omfattende erfaring som pedagogisk-psykologisk rådgiver og som spesialist i klinisk pedagogikk. Hun er utdannet med graden cand. paed. fra Universitetet i Oslo og doktorgrad i profesjonsrettede lærerutdanningsfag fra Høgskolen i Innlandet. Doktorgradsavhandlingen "Læreres praksis og elevers psykiske helse - en eksplorerende studie i ungdomsskolen" har et kvalitativt forskningsdesign.Prosesser og faktorer som virker inn på om læreres praksis støtter elevers psykiske helse ble i avhandlingen belyst i et sosial-økologisk perspektiv.

Ved Høgskolen i Innlandet er Ellen involvert i barnehage- og skoleutviklingsarbeid i samarbeid med kommuner og fylkeskommuner. Hun bidrar med kompetanseheving av lærere, barnehagelærere og ansatte i PP-tjenester, og underviser på ulike nivå i lærerutdanninger.     

 

 

Ekspertområder

Psykisk helse og livsmestring i barnehage og skole, tilpasset opplæring, systemisk grunnlagsforståelse og veiledning.

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin

Tilknyttet studieprogram

Forskningsområder

Oppvekst og utdanning