Program

 

Mandag den 7. juni

09:00 - Åpning v/

  • leder av NNFF Marianne Hedlund
  • Avdelingsdirektør Anna Bjørshol, Bufdir
  • Direktør Annemarie Bechmann Hansen, Statped
  • Administrerende direktør Iselin Marstrander, Nordlandsforskning
  • Dekan Elisabet Carine Ljunggren, Fakultet for Samfunnsvitenskap, Nord Universitet
  • Avdelingsleder Vernepleie Bjørn-Eirik Johnsen, UIT Norges Arktiske Universitet

09:20 - Er det virkelig normalitet vi vil ha? v/professor  Per Koren Solvang, OsloMet ( Presentasjon)

09:50 - Postersesjon

10:15 - Pause

10:40 -  Papersesjon 1A - 1E

12:00 - Lunsj

12:45 -  Papersesjoner 2A - 2E

13:45 - Kort pause

13:55 -  Papersesjoner 3A - 3E

14:55 - Pause

15:20 - Gáktí – eller ikke? Konstruksjon og iscenesettelse av den andres identitet. Foredrag ved "ny lovende forsker" v/førsteamanuensis  Stina Rebecca Hirsti, UiT - Norges Arktiske Universitetet ( Presentasjon)

15:50 - Pause

16:00 - Årsmøte i Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming

19:00 - NNFF Nettverksevent

Tirsdag 8. juni

08:30 - Papersesjoner 4A - 4D

09:50 - Kort pause

10:00 - Papersesjoner 5A - 5C 

10:40 - Pause

11:10 -  Papersesjoner 6A - 6C

12:10 - Lunsj

13:00 - Panel: Normalitet og annerledeshet – forskning, forståelser og hverdagsliv

Deltakere:

  • professor Per Koren Solvang, Professor ved Oslo Met
  • professor Inger Marie Lid, Vid vitenskapelige høgskole
  • Berit Vegheim, leder av Stopp Diskrimineringen
  • professor Johans Tveit Sandvin, Nord Universitetet

14:00 - A society for all?  Disability rights, independent living, and the ethic of care  by Professor  Tom Shakespeare, London School of Hygiene and Tropical Medicine       

14:45 - Avslutning

14:50 - Slutt    

Med forbehold om endringer.