Praktisk info

Form

Konferansen vil bli gjennomført digitalt i Zoom. 

Priser 

Konferanseavgift: 1.000
25% mva er inkludert i prisene over.

Påmelding

Påmelding til konferansen skjer via konferansens nettbaserte påmeldingsskjema  her. MERK: Når du er registrert, vil du motta en bekreftelse til den e-postadressen du registrerte. Dersom du ikke mottar bekreftelse, er ikke din registrering fullstendig. Betaling skjer direkte ved påmelding via Visa/Mastercard eller Vipps. Utvidet frist for påmelding er 20. mai.

Avmeldingsbetingelser

Alle avmeldinger må skje skriftlig til  per.eriksson@inn.no  senest 21. mai. For avmeldinger frem til denne datoen vil du bli belastet med et omkostningsgebyr på kr. 300.-. Ved senere avmelding og ved uteblivelse (no show) på konferansedagen, belastes konferanseavgiften i sin helhet. 

Allerede påmeldt?
Alle som har meldt seg på til opprinnelig planlagt konferanse fysisk i Bodø er selvsagt også påmeldt til konferansen som nå arrangeres digitalt. Dere vil få refundert deler av konferanseavgiften etter at konferansen er gjennomført. 

Viktige datoer i 2021

  • Frist for påmelding: 6/5
  • Gjennomføring: 7. - 8. juni

Arrangør

Arrangør er styret for Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming (NNFF). Medarrangører er Bufdir og Statped. Regionale samarbeidspartnere er Nord Universitetet, Nordlandsforskning og UiT - Norges Arktiske Universitet. Teknisk arrangør er Senter for livslang læring, Høgskolen i Innlandet.

Programkomité:

  • Professor Marianne Hedlund, NTNU (leder av programkomiteen)
  • Førsteamanuensis Ingrid Fylling, Universitetet i Nordland
  • Seniorrådgiver Sidsel Holiman, Statped FoU
  • Avdelingsdirektør Lise Kristoffersen, Statped FoU
  • Forskningsleder Terje Olsen, Fafo
  • Seniorrådgiver Cecilie Håkonsen Sandness, Bufdir
  • Stipendiat Roald Undlien, Høgskolen i Innlandet

For mer informasjon:

Kontakt prosjektleder Per Eriksson, Senter for livslang læring
Epost:  per.eriksson@inn.no

Medlem i Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming
NNFF er et flerfaglig nettverk av forskere og andre interessenter som arbeider med forskning om funksjonshemming, funksjons-nedsettelse og marginalisering/ diskriminering.

Nettverket har ikke medlemsskap i tradisjonell forstand. De som ønsker å være tilknyttet nettverket melder sin interesse ved å registrere seg på siden her og vil da motta informasjon om nettverkets egen konferanse og andre nyhetsoppdateringer på området.