NNFF logo

Styret for Norsk nettverk for Funksjonshemmingsforskning (NNFF) har besluttet at den 9.forskningskonferansen skal avholdes som planlagt 7. - 8.juni 2021. Siden smittesituasjonen frem mot sommeren 2021 er uavklart, blir konferansen arrangert digitalt. Vi vet at vi er mange som veldig gjerne skulle møttes ansikt til ansikt akkurat nå, men vi synes det er viktigere at vi får avholdt konferansen på best mulige måte slik situasjonen tillater.

NNFF setter igjen normalitet på dagsorden tre tiår etter ideologireformen innen HVPU, en reform som tok sikte på å normalisere situasjonen for utviklingshemmede. Også mennesker med funksjonsnedsettelser generelt har erfart sterke samfunnsnormer om såkalt «ordinær deltakelse» i ulike samfunnsarenaer.Denne gang har vi valgt temaet «Den nye normaliteten og medborgerskapet».

Også i 2021 består hovedinnlederne av fagpersoner fra inn- og utland, og vil berike deltakere ved konferansen med aktuell forskning knyttet til hovedtemaet for konferansen. Vi har videreført «nye navn innen forsknings om funksjonshemming i Norge» fra konferansen i 2018 som en del av plenumsprogrammet. Som tidligere vil formen være en kombinasjon av plenum og parallelle sesjoner og personer med og uten papers ønskes velkommen til å bidra under konferansen.

Konferansen vil bli arrangert digitalt den 7. - 8. juni 2021. Vel møtt!