Program

Tirsdag 17. november

INNOFF Studio (10.00 - 12.00)

PhD-dagen (09.00 - 16.00)

Onsdag 18. november

09:00 Åpning
09:10

Nordic responses to the Corona pandemic
v/ professor Bo Rothstein, Statsvetenskapliga institutionen,
Göteborgs Universitetet

Presentasjon

NEON debatten v/ Bo Rothstein, professor Haldor Byrkjeflot, Universitetet i Oslo, professor Lise Rykkja, Universitetet i Bergen og professor Johan Strang, Helsingfors Universitet

10:00 Pause
10:15 Paper sesjon 1 ( link til sesjonsprogram)
11:15 Pause
11:30 Paper sesjon 2 ( link til sesjonsprogram)
12:30 Pause
13:10

Tar du sjansen på tillit?
v/professor Bård Kuvaas; Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI

Presentasjon

13:40 NEON-prisen
13:50 Pause
14:10 Paper sesjon 3 ( link til sesjonsprogram)
15:10 Pause
15:30 Paper sesjon 4 ( link til sesjonsprogram)
16:30 Slutt
17:00 NEON-Årsmøte
20:00 Faglig nachspiel

Torsdag 19. november 

09:00 Paper sesjon 5 ( link til sesjonsprogram)
10:00 Pause
10:15 Paper sesjon 6 ( link til sesjonsprogram)
11:15 Pause
11:30 Paper sesjon 7 ( link til sesjonsprogram)
12:30 Pause
13:30

Tillit er grunnmuren i god styring 
v/direktør Hilde Singsaas, DFØ

Presentasjon

13:50

Tillidsbaseret styring i offentlige organisationer
v/lektor Tina Øllgaard Bentzen, Roskilde Universitet

Presentasjon

14:20 Avslutning
14:30 Slutt