Utstilling

 

Ascom Norway
-Pasientsikkerhet. Pasienttilfredshet. Styrke helsepersonell.
Målet vårt er å skape et tryggere pasientmiljø og gi helsepersonell rask tilgang til klinisk data. Uplanlagte hendelser er en av hovedutfordringene i helsepersonell sin arbeidshverdag. Pasientanrop, hjertestansalarmer, assistansesamtaler fra kollegaer, meldinger fra medisinsk utstyr - og mye mer - avbryter pleiepersonell når de utfører sine oppgaver. Disse kontinuerlige avbrytelsene bidrar til et stressende og ineffektivt arbeidsmiljø som påvirker både pasienter og ansatte. Med tilgang på sanntids pasientinformasjon i slike situasjoner, får klinisk ansatte helt nye muligheter til å prioritere sin innsats. For å møte både pasienter og klinikere sitt behov samarbeider vårt team av kliniske konsulenter nært med kliniske miljøer. Dette gjør at vår helseplattform, The Ascom Healthcare Platform, kan skape de beste teknologiske kommunikasjonsløsningene med lett tilgang til klinisk data som effektiviserer helsepersonell sin arbeidsflyt.

Ascom har hovedkvarter i Baar, Sveits, og har datterselskaper i 18 land med ca. 1300 medarbeidere på verdensbasis. Ascom sine registrerte aksjer (ASCN) er notert på SIX Swiss Exchange i Zürich.

Kontaktpersoner:
Tron Alm, Key Account Manager Helse Sør-Øst
982 68 733,  tron.alm@ascom.com
Nils Arne Johnsrud, Clinical Workflow Specialist & Digistat Specialist
926 60 106,  nilsarne.johnsrud@ascom.com
www.ascom.no

    
Avaya
Avaya bidrar til å gjøre kommunikasjon og samhandling enklere mellom helsepersonell, brukere og pasienter ved hjelp av fremtidsrettede løsninger. Vi jobber tett med helseregionene for å forbedre publikumsopplevelsen i kontakt med helseinstansene, som f.eks første kontaktpunkt og videokonsultasjon.

Kom gjerne bortom vår stand for en god diskusjon, og skulle du ønske en prat med oss før vi treffes i april, ta gjerne kontakt.
Kontaktperson: Kari Anne Nordby
kanordby@avaya.com
www.avaya.com

    
CheckWare
CheckWare er utviklet spesielt for klinikker og forskningsprosjekter innenfor alle diagnoseområder som ønsker å tilby digital egenrapportering og veiledet internettbehandling til pasientene.

Til forskjell fra dagens manuelle og papirbaserte rutiner, tilbyr CheckWare en komplett digital løsning for innsamling og rapportering av måleresultater via kartleggingsskjema, samt moduler for nettbasert egenmestring. CheckWare kan integreres med pasientjournalen og andre fagsystemer som brukes til f.eks. kvalitetsarbeid, klinisk forskning og rapportering.
CheckWare AS er et norsk programvareselskap som har levert kliniske eHelseløsninger siden 2007. Selskapet har kontorer i Norge og England. Våre kunder inkluderer Helse Vest, Bærum Kommune, LHL Helse og Nottinghamshire Healthcare NHS Trust.
Kontaktperson: Ottar Aune
ottar.aune@checkware.com
http://www.checkware.com

   
DIPS AS
DIPS AS er den ledende leverandøren av e-helsesystemer til norske sykehus. Selskapet har avtale med tre av fire regionale helseforetak, og samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst har avtale om bruk av selskapets hovedprodukt, DIPS Elektronisk Pasientjournal (EPJ) og Pasientadministrasjon (PAS). Våre løsninger ivaretar behovene for administrasjon og dokumentasjon av pasientbehandling på sykehus, i tillegg til spesialistløsninger til laboratorier. DIPS utvikler også omfattende løsninger for elektronisk samhandling mellom helseforetak og samarbeidende virksomheter i Norge. To av tre norske legekontorer bruker samhandlingsløsninger fra DIPS. Våre løsninger bidrar til at helsepersonell kan realisere vesentlige effektiviseringsgevinster i sin drift, samtidig som de forbedrer kvaliteten i pasientbehandlingen og øker pasientsikkerheten. De siste årene har det pågått en omfattende videreutvikling av DIPS-systemet og utvikling av DIPS Arena, en ny generasjon EPJ. DIPS Arena gir klinikerne et bedre og mer slagkraftig arbeidsverktøy, og har et moderne brukergrensesnitt som enkelt kan tilpasses de ulike brukerne i klinikken. Som en del av arbeidet utvikles det støtte for kliniske prosesser og for strukturert informasjon.
Kontaktperson: Håvard Standal
has@dips.no
www.dips.no

EXORLIVE
Velferdsteknologi behøver ikke være vanskelig, dyrt eller tidkrevende. ExorLive er et digitalt treningsverktøy som er lett å bruke og lett å like. Inspirere dine pasienter med kvalitetssikrede øvelser og profesjonelle treningsprogram.
– Finn eller lag profesjonelle øvelser, programmer og planer
– Del via e-post, utskrift eller via treningsappen, ExorLive Go
– Over 7500 kvalitetssikrede øvelser i HD-video som er lette å følge
– Raskt og intelligent søk: Søk på diagnoser, muskeltyper, aktiviteter eller utstyr

Med ExorLive blir velferdsteknologi en naturlig del av hverdagen for deg og din pasient!
Kontaktperson: Svein Davidsen
svein@exorlive.com
www.exorlive.com

    
Imatis AS
Vi knytter mennesker, teknologi og fagansvarlige sammen, og muliggjør et helhetlig helsetilbud til pasienten. Med sanntids informasjonsdeling og mobil arbeidsstøtte skaper vi en bedre hverdag for pasienter og ansatte. Imatis tilbyr en lettvekts IKT-plattform med et omfattende utvalg av applikasjoner. Våre løsninger understøtter bl.a. klinisk logistikk, flyt- og samhandlingsstøtte, selvbetjeningsløsninger for innsjekk og betaling, beslutningsstøtte og risikovurderinger for økt pasientsikkerhet og kvalitet med mer. Løsningene er integrert med DIPS og andre EPJ-systemer, og har også mulighet for integrasjon mot andre systemer som medisindispensere, digitale trygghetsalarmer, pasientvarsling, smarthusteknologi i en felles, leverandøruavhengig brukerflate. Vi leverer også løsninger for avstandsoppfølging/hjemmesykehus og samhandlingsstøtte mellom sykehus, pasienter, pårørende og i kommunehelsetjenesten. Gjennom omfattende samarbeid med kunder og forskningsinstitusjoner har vi over flere år dokumentert gode gevinster knyttet til kvalitet og effektivitet for våre kunder. Imatis har levert velprøvde og innovative e-helseløsninger til norske og internasjonale sykehus og kommuner siden 2003. Vi har kunder i alle norske helseregioner, samt i Sverige, Finland, Australia, Canada, Italia og Sveits.
Kontaktperson: Anund Rannestad
anund.rannestad@imatis.com
www.imatis.com

       

Max Manus AS
Talegjenkjenning – Raskeste vei til oppdatert journal!
Talegjenkjenning støtter og optimaliserer dokumentasjonsarbeidet, og gir øyeblikkelig tilgang på oppdatert informasjon. Et raskt og trygt behandlingsforløp for pasienten, og effektivt arbeidsflyt for alt helsepersonell. Kom i gang uten investering og betal kun for det du bruker. Fremtiden er stemmen!
Kontaktperson: Fredrik Aagaard
fredrik.aagard@maxmanus.com
http://maxmanus.no

      
Sectra Norge AS
Sectra er en ledende global leverandør av IT-løsninger for håndtering av alle typer bilde- og video på sykehus, samt røntgen-, mammografi- og ortopediklinikker.
Vi etablerte oss i Norge i 1996 og har mer enn 20 års erfaring med leveranser til norske sykehus, helseregioner og røntgenklinikker.
Sammen med våre kunder lykkes vi med å holde løsningene på et moderne nivå med stabil drift, og gjennom det har vi oppnådd høyeste rangering i uavhengige målinger av kundefornøydhet i bransjen. For eksempel har Sectra PACS seks år på rad vunnet “Best in KLAS”.
Kontaktperson: Oddbjørg Elisabeth Krogsvold
oe-kro@sectra.com

  
VAR Healthcare fra Cappelen Damm
VAR Healthcare er et digitalt klinisk beslutningsstøttesystem som skal hjelpe helsepersonell å fatte riktige og gode beslutninger og som baserer seg på en kunnskapsbase tilpasset praktisk bruk. Var Healthcare består av nærmere 400 fagprosedyrer med tilhørende kunnskapsoppsummeringer og kunnskapstester og er rikelig illustrert med animasjoner og videoer. Databasen blir kontinuerlig overvåket og innholdet er versjonshåndtert. VAR Healthcare er på åpent nett og i Norsk Helsenett. Det er tilrettelagt for dokumentasjon og informasjonshåndtering i pasientjournal (EPJ), og kan integreres med ulike kvalitetssystemer. VAR Healthcare har svært stor utbredelse i norsk og dansk helsetjeneste og legger stor vekt på å kjennetegnes for høy kvalitet, sikkerhet og brukervennlighet. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.
Kontaktperson: Elsebe Hille
Elsebe.Hille@cappelendamm.no
www.varhealthcare.no

  
Universitetet i Bergen
Vi tilbyr flere etter- og videreutdanningsemner ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Blant annet har vi Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi, som man kan ta deltid ved siden av jobb. Vi tilbyr også videreutdanning innen HELSEINFORMATIKK.
Få bedre kunnskap om IKT i helsesektoren. Deltidsstudiet Helseinformatikk retter seg mot ansatte i helsesektoren som ønsker økt innsikt i oppbygging- og organisering av helse-IKT og kompetanse til å delta i IKT-utviklingsprosjekter. Kurset er et samlingsbasert deltidsstudium utviklet i samarbeid med FoU-avdelingen i Helse Bergen og tar opp følgende tema:

• Grunnleggende innføring i e-helse og IKT
• Organisering og offentlige føringer innen e-helse
• IKT relaterte prosjekter
• Teknologiforståelse, informasjonssikkerhet og virksomhetsarkitektur
• Strukturering og utveksling av klinisk informasjon

Se her for mer informasjon:
https://www.uib.no/utdanning/evu/99951/videreutdanning-helsesektoren
https://www.uib.no/emne/HELIKT620
Kontaktperson: Iselin Henriksen Kvamme, Iselin.kvamme@uib.no
      

Visiba Care
Visiba Care forenkler kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell med digitale løsninger du kan stole på. Fra timebestilling til konsultasjon og oppfølging i etterkant, skaper vi en effektiv plattform for dialog. Over 450 virksomheter tilbyr i dag digital dialog via Visiba Care. Kundene opererer innen kommunal helse- og omsorgstjeneste, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. I nært samarbeid med våre kunder, pasienter og medisinsk personell utvikler vi løsningen vår fortløpende, med mål om å dekke behovene deres nå og i fremtiden.

Kontaktperson: Tomas Ed, Sales Executive Norway
tomas.ed@visibacare.com
www.visibacare.com/no

 

WeissTech AS
Stadig flere mennesker har behov for helse- og omsorgstjenester gjennom et helt liv. Det råder bred enighet om at våre tjenester må effektiviseres hvis vi skal ha økonomi til å dekke det kommende behovet i primær helsesektoren. I en fremtid preget av økt fokus på innsparing og effektivisering av primærhelsetjenestene risikerer man at de svakeste i samfunnet med størst behov ikke får nødvendig hjelp, siden de største pasientgruppene har lett for å bli prioritert i utformingen av fremtidens helsetjenester. Vi i WeissTech mener at en kjede aldri er sterkere enn det svakeste ledd, og velferdssamfunnet ikke er bedre enn hvordan vi ivaretar de svakeste i samfunnet. Vi mener også at fagarbeiderne som jobber direkte mot brukerne sitter på en nøkkelkompetanse som er utslagsgivende om vi skal lykkes med å etablere mer kostnadseffektive tjenester uten at dette går på bekostning av kvaliteten på tjenestetilbudet. Vi har derfor i samarbeid med utvalgte offentlige og private tjenesteleverandører utviklet Omhu, et kalenderbasert prosedyreverktøy som hjelper tjenesteleverandøren å sikre pasienten best mulig tjenester, også ved nedskjæringer og innsparingstiltak. Vi er stolte av å vise frem resultatet av dette arbeidet, så kom gjerne innom for en demonstrasjon av Omhu.
Kontaktperson: Lene Skjaker Borgli
Lene@weisstech.no
www.WeissTech.no