Parallelle sesjoner

 

Kompetanse og organisering

Møteleder: Frode Finne, Trifid

10:00-10:25 Kompetansebroen - et verktøy for digital transformasjon i helsesektoren v/prosjektleder og spesialrådgiver Bente Langvik Olsen, Sykehuset Innlandet                                                                                                   
10:30-10:55 Bedre behandling nærmere pasienten v/lege Lars Olav Fjose, Sykehuset Innlandet, NTNU og Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
10:55-11:10 BENSTREKK
11:10-11:35 Nasjonal test- og læringsarena innen helse og velferd - kan Innlandet ta en nasjonal posisjon v/Universitetslektor og leder fagenhet Gjøvik, Ottar Henriksen, NTNU og daglig leder Ingrid Busterud, HelseINN
11:40-12:05 Digital klokskap v/førsteamanuensis Inge Hermanrud, Høgskolen i Innlandet

   

Brukerinvolvering og tjenestedesign

Møteleder: Roar Halvorsen, Sykehuset Innlandet HF

10:00-10:25 Hvis en app var svaret, hva er da spørsmålet? – om forståelse av komplekse problemstillinger og design av gode løsninger v/forsker Mari Bjerck, NTNU og Esico.
10:30-10:55 Hvordan kan design bidra til helse – tverrfaglig deling mellom NTNU og Gjøvik kommune gjennom bruk av designprosesser i helse og teknologiutvikling
v/førsteamanuensis og PhD, Anders-Petter Andersson, Institutt for design, NTNU og masterstudent i interaksjonsdesign Irina Bjerkvold, NTNU
10:55-11:10 BENSTREKK
11:10-11:35 Kvalitetsarbeid og brukerinvolvering Lovisenberg DPS v/psykolog og prosjektleder for kvalitetsregisteret, Even Halland, Lovisenberg DPS
11:40-12:05 Brukermedvirkning - en skjult hemmelighet til innovasjon v/fagenhetsleder digitalisering og IKT Anne Gethe Hoel, Lillehammer kommune

     
Pasient- og datasikkerhet

Møteleder: Bente S Nedrebø, Statens helsetilsyn

10:00-10:25 Snart to år med GDPR: Hva har det betydd for helse- og omsorgssektoren? v/dr. juris og seniorrådgiver Maryke Silalahi Nuth, Direktoratet for e-helse
10:30-10:55 Kunstig intelligens krever sunn fornuft v/lege Ingrid Hokstad, Sykehuset Innlandet 
10:55-11:10 BENSTREKK
11:10-11:35 Utfordringer med pasientdataflyt sett fra fastlegenes synspunkt v/fastlege Dag Lunder, Lillekollen legesenter og praksiskonsulent SI Gjøvik
11:40-12:05 Læring fra de første IKT-tilsyn v/avdelingsdirektør Børge Tomter, Statens helsetilsyn