KlinIKT 2020, 1.- 2. april
Teknologi, kompetanse og organisering

KlinIKT er en årlig nasjonal konferanse som arrangeres vekselsvis på Østlandet og Vestlandet. Konferansene har fokus på bruk av IKT som redskap for å levere bedre helsetjenester til innbyggerne.

KONFERANSEN ER DESSVERRE AVLYST!

Erfaring og forskning viser at noen av utfordringene ved implementering av ny teknologi i en virksomhet er at man ofte undervurderer nødvendigheten av å måtte reorganisere tjenestene/virksomheten for å få effekt av teknologien, samt at man tar alt for lett på behovet for ny kompetanse blant brukerne for å få dette til. Dette skal vi sette søkelyset på under KlinIKT 2020, der hovedtemaet altså skal være «Teknologi, kompetanse og organisering», og at det er det vellykkede samspill mellom disse tre faktorene som gjerne er nøklene for å lykkes.

Målgruppen for konferansen er mennesker med ansvar og/eller interesse for fagutvikling, ledelse, IKT, utdanning, forskning og utvikling i og for helse- og omsorgssektoren. Konferansen skal speile både behov, visjoner og vyer, men samtidig gi eksempler på konkrete praktiske nyvinninger hvor man har oppnådd resultater.
  
KlinIKT 2020 arrangeres på Scandic Lillehammer Hotel 1.- 2. april 2020 av Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Innlandet og NTNU i Gjøvik, i samarbeid med HelseINN og Statens helsetilsyn og Trifid.
   
Velkommen til to spennende dager på Lillehammer!
Dag Waaler, NTNU i Gjøvik
Leder programkomite, KlinIKT 2020