UHR logo

Hva betyr skiftet til åpen forskning for forskerutdanningene?
Overgangen til åpen forskning setter nye krav til hvordan forskning utføres, formidles, finansieres og evalueres. Hva betyr dette skiftet for forskerutdanningene? Er det behov for ny forståelse av utdanningenes innhold og rammer? Hvordan vil åpen forskning påvirke unge forskeres karriereløp?

På årets nasjonale forskerutdanningskonferanse inviterer Høgskolen i Innlandet til erfaringsutveksling og diskusjon om hvordan forskerutdanningene bør styrkes som følge av åpen forskning: Hvilke behov er det for nye koordinering nasjonalt? Hvilke nye verktøy bør utdanningene ta i bruk? Hva bør sektoren og institusjonene gjøre for å sikre at forskerutdanning er en attraktiv karrierevei som ivaretar mangfold?

Vi har i det lengste håpet at det skulle være mulig å ønske velkommen til den nasjonale Forskerutdanningskonferanse på Hamar om halvannen uke. Men på grunn av smitteutviklingen i Norge de siste ukene, og den uforutsigbarheten den medfører, har HINN besluttet å legge om Forskerutdanningskonferansen 2020 til en heldigital konferanse. Vi beklager at vi nå mister den merverdien fysiske møter gir, men etter en helhetsvurdering - og det faktum at FHI anbefaler å begrense bruk av offentlig transport og at flere institusjoner i sektoren fraråder reisevirksomhet  - mener vi at det ikke er tilrådelig å holde et stort nasjonalt arrangement i så nær framtid Vi beklager det bryet noen kanskje får med denne endringen.

Vi er nå i gang med å rigge en digital konferanse og det kan bli noen mindre endringer i programmet. Konferansen vil skje via Zoom og vi kommer tilbake med praktisk informasjon senest den 27. august. Den gode nyheten er at det nå vil bli plass til noen flere påmeldinger.

Vel møtt til Forskerutdanningskonferansen 2020 den 31. august og 1. september!