Program

Beredskapskonferansen Innlandet 2021

Torsdag 2. desember

Møteleder: Annette Sjøli, Politidirektoratet

 

08.15 Registrering
09.00 Åpning
Velkommen ved rektor Peer Jacob Svenkerud, Høgskolen i Innlandet
Åpningsforedrag ved Statssekretær John Erik Vika, Justis- og beredskapsdepartementet
09.20 Beredskap i et nasjonalt perspektiv
Beredskapsdirektør Tone Vangen, Politidirektoratet
Sjef Heimevernet, Generalmajor Elisabeth Michelsen
10.15 «Når den store krisen inntreffer» Gjerdrum ulykken!
Innsatsleder Marit Furuseth, Øst Politidistrikt
Ordfører Anders Østensen, Gjerdrum kommune
11.15 Pause
11.35 Medias rolle i kriser
Journalist Morten Antonsen, Adresseavisen
12.10 Beredskap i et Innlandet perspektiv
------------------------------------------------
Status i Innlandet hos Statsforvalteren
v/ Statsforvalter Innlandet Knut Storberget
Organisering og ledelse av kriser i Innlandet
v/ stabsjef Pål Erik Teigen, Innlandet politidistrikt
Status HV-05
v/ leder av Opplandske heimevernsdistrikt 05, Svend Ovenstad
Status Sivilforsvaret region Innlandet
v/ distriktssjef Kaare Kveset, Hedmark sivilforsvarsdistrikt
13.30 Lunsj
14.15 Klima utfordringer og ekstremvær
Direktør Bård Fjukstad, Metrologisk Institutt, Nord Norge.
14.35 NVE`s rolle ved flom – og skredhendelser
v/regionsjef Toril Hofshagen, NVE Region Øst
14.55  Leda för att tänka utanför boxen - Skogbrand i Älvdalen 2017
v/ Johan Szymanski, Räddningsledera, Sverige
15.40 Øving på det som ikke skal hende
v/ adm. dir. Knut Henrik Aas, FYND Reality
16.00 Grundighet gir trygghet
v/ Forsvarssjef Eirik Kristoffersen
16.25 Slutt