Beredskapskonferansen Innlandet 2021

(Foto: Peder Torp Mathisen - Forvaret)

Beredskapskonferansen Innlandet setter fokus på beredskapen i Innlandet. (Foto: Peder Torp Mathisen - Forvaret)

Beredskapskonferansen Innlandet går av stabelen på Elverum 2. desember 2021. Konferansen er en oppfølger til den Nasjonale Beredskapskonferansen, som har vært arrangert siden 2017 som et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Forsvarets høgskole og Politihøgskolen.

Årets konferanse vil sette søkelys på den innsatsen som har vært gjort – og fortsatt gjøres – for å forbedre beredskapen i regionen, i lys av tidligere hendelser og kriser. Vi vil spesielt fremheve ulike tilnærminger til forbedring av ledelse og koordinering av hendelses- og krisehåndtering; utvikling av ressurser, kapasiteter og kompetanse; samt fremgangsmåter for å løse de ofte komplekse, sammensatte og ikke minst overraskende utfordringer en krise vil innebære.  

Med oss på laget har vi ledere og nøkkelpersoner med tilknytning til beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet nasjonalt og regionalt: Politidirektoratet (POD), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Forsvaret v/Forsvarssjefen, Statsforvalteren Innlandet, Heimevernet, Sivilforsvaret, Innlandet politidistrikt, Værvarslingen og FYND Reality AS.

(Foto: Politihøgskolen)

(Foto: Politihøgskolen)

Vi vil få innblikk i håndtering av store og krevende kriser sett fra et nasjonalt og regionalt perspektiv, samt «over grensen» (Sverige). Videre tar vi for oss medias rolle i kriser, og vi skal se på utfordringer med klima og ekstremvær. Og vi skal se på hvilke muligheter ny teknologi kan gi med tanke på å støtte trening og øving av ledelse, kommunikasjon og samhandling i kriser. 

 

Samarbeidspartnere

samarbeidspartnere