Mandag 22. november 

Sted: Gamlebygget 2. etg. G205. - HINN Lillehammer 

11.00 Åpning  

11.15 Keynote: Vilde Schanke Sundet - Norsk tv-drama i strømmingens tidsalder - konsekvenser for produksjon, publisering og publikum 

Kort beskrivelse: Tv-bransjen har gjennomgått enorme endringer de siste ti årene. Hvordan ser disse endringene ut i en norsk kontekst, og hvordan har sentrale norske aktører som NRK respondert på endringene som finner sted? Innlegget tar utgangspunkt i Sundets bok Television Drama in the Age of Television, som baserer seg på mer enn 100 intervjuer med tv-eksperter og fans, hundrevis av timer med observasjon og unik tilgang på bransjekonferanser, møter, arbeidsdokumenter og statistikk.  

Kort bio: Vilde Schanke Sundet (PhD) er forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på spennfeltet mellom medier, politikk og publikum/fans, og er en ekspert på nettdrama. Sundet har publisert i flere internasjonale tidsskrifter og er forfatter av bøkene Television Drama in the Age of Streaming (2021) og TV - en innføring (2010, med flere).  

12.15 Lunsj  

13.00 Paper sesjon (10-15 min presentasjon + 10-15 min til spørsmål og tilbakemelding) 

1.Mette Nyseter  Mette.Nyseter@inn.no : En sammenlignende studie av regifaglige arbeidsmetoder i TV- og dokumentarfilmproduksjon.  

 2.Camille Ziggie Thisell  Camille.Thisell@inn.no  : Behov av økt kunnskap og en enhetlig grønn europeisk standard gjennom tilgjengelig utdanning i «grønn audiovisuell produksjon og distribusjon»

 3.Silje Straume  Silje.Straume@kristiania.no :  Prosjektledelse og kreativ næring i `prosjektifiseringens´ tid. 

 4. Gaustad, Terje  terje.gaustad@bi.no og Linnea Svensson : Prosjektstyringsverktøy for bærekraftig produksjon, 

15.00 Pause 

15.15 Paper sesjoner (10-15 min presentasjon + 10-15 min til spørsmål og tilbakemelding)  

4.Sigbjørn Galåen  Sigbjorn.Galaen@kristiania.no   Ivar Kjellmo  Ivar.Kjellmo@kristiania.no ; Henning Birkeland  Henning.Birkeland@kristiania.no : Formidlingsprosjekt: Bransjerelatert Fagbok Innen 3D-grafikk 

6. Ole Christoffer Haga  ole.haga@inn.no : COVID 19-incentivized moving innovation. How the global pandemic drew Norwegian animation studio towards a stronger focus on virtual production 

16.15 Pause 

16.30 Paneldebatt: Norsk film, tv og spillbransje etter Covid – Bærekraftig utviklinger? 

Paneldeltakere (flere navn vil komme):  

Håvard Haugerud – Daglig leder, Hamar Game Colletive 

Maria Kluge - Østnorsk filmsenter 

Kjetil Omberg - Produsent - 74 Entertainment

Ledes av Marius Øfsti (HINN) 

 19.00 Middag på Hvelvet ( Hjem - Hvelvet.no

 

Tirsdag 23. november 

Sted: Ø1046. Hinn Lillehammer 

09.30 Paper sesjoner: (10-15 min presentasjon + 10-15 min til spørsmål og tilbakemelding) 

1. Marius Øfsti  marius.oefsti@gmail.com : Film og tv-distribusjon  

 2. Camilla Vanebo  Camilla.Vanebo@inn.no :  Innafor Innafor – en prosjektleders bekjennelser  

10.30 Keynote Dag Asbjørnsen - Vikings vs Monsters? -om norsk innhold i strømmetjenestenes tid. 

11.30 Lunsj 

12:15 Paper sesjoner: (10-15 min presentasjon + 10-15 min til spørsmål og tilbakemelding) 

 3. Håvard Kiberg  Havard.Kiberg@kristiania.no : AUDIO FIRST, VIDEO NEXT? A case study of Spotify and the inclusion of non-musical content as a platform strategy 

 4. Madeléne Johansen  madelene.johansen@outlook.com og Terje Colbjørnsen : Spill som service som utfordring for folkebibliotekene 

 5. Roel Puijk  roel.puijk@inn.no : Lokale medier og levende bilder. 

  13:30 Pause 

13:45 Presentasjon av mulig vitenskapelig antologi – Fagbokforlaget – Balder Holm 

14:15 Presentasjon av muligheter for forskingssøknad søknad – NFR – Elisabeth Frydenlund 

 15:00 Avslutting