Om keynote-holderne

Vilde Schanke Sundet (UIO)

Kort bio: Vilde Schanke Sundet (PhD) er forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på spennfeltet mellom medier, politikk og publikum/fans, og er en ekspert på nettdrama. Sundet har publisert i flere internasjonale tidsskrifter og er forfatter av bøkene Television Drama in the Age of Streaming (2021) og TV - en innføring (2010, med flere).  

Profil:  https://www.hf.uio.no/imk/personer/vit/vildess/index.html 

Dag Asbjørnsen - NFI

Kort bio: Seksjonsleder for  internasjonale relasjoner på NFI. Har i over 15 + år jobbet med norsk film, tv og spillbransje tilknyttet offentlig forvalting i Statens filmtilsyn, Kulturdepartementet og NFI