BAM! 2021 er et symposium arrangert av  forskergruppen BAM! - Bransjestudier i audiovisuelle medier ved  Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi på Høgskolen i Innlandet. 

Dette er andre gangen BAM! inviterer til et symposium. Symposium har flere mål.  

1) For det første ønsker vi å samle forskere og fagfolk som forsker på forskjellige perspektiv tilknyttet norsk film- TV og spillbransje for gode faglige diskusjoner. Vi ønsker en styrking av det faglige nettverk på tvers av institusjoner, og å løfte et forskningsfelt som allerede er etablert, men som trenger tilfang av nye perspektiver. 

2) For det andre ønsker vi å få inn utkast på papers/presentasjon med ny kunnskap tilknyttet norsk film-, TV- og spillbransje med tanke på å samle disse i en vitenskapelig antologi utgitt på Fagbokforlaget. 

3) Og til sist håper vi symposiet kan legge grunnlaget for starten på en søknad tilknyttet NFR om norsk film- TV og spillbransje.   

Symposiet ønsker å ta for seg ulike aspekter ved produksjon og distribusjon av film, tv, spill og nærliggende medier. Disse bransjene står i dag i en turbulent tid, ikke bare på grunn av pandemien, men i stor grad i forhold til sosiale og miljømessige utfordringer, og som følge av en økende grad av konvergens i uttrykk og bransje- og eierstrukturer. Inntoget av digital teknologi og interaktive opplevelser har gjort at markeder, opplevelser og produksjonsformer nærmer seg hverandre. Ved å sende inn og delta på symposiet med et utkast eller en ide til et paper, gis det mulighet til å være med i en vitenskapelig, fagfelle vurdert antologi som er planlagt utgitt på Fagbokforlaget. Det er også fullt mulig å delta uten et paper. 

På BAM! 2021 ønsker vi å diskutere både likheter og forskjeller mellom de ulike audiovisuelle bransjene, samt hvilke utfordringer, trender og muligheter som preger dem.  Gjennom symposiet håper vi å få inn bidrag som er egnet for å være med i en antologi rundt de norske audiovisuelle bransjene. Vi håper også å bygge et nettverket som kan danne ryggraden i en NFR-søknad. 

Vi ønsker papers som kan bringe nye perspektiver på den norske film-, TV- og spillbransjen slik den er anno 2021, samt utviklingstrender bransjen kan stå overfor fremover. Symposiet inviterer forskere og bransjefolk til å sende inn papers som kan omhandle, men ikke er begrenset til disse temaene: 

 • Case studier fra produksjon innenfor tv-, film- og dataspillbransjen. 
 • Arbeidsforhold innenfor tv-, film- og dataspillbransjen. 
 • Rekruttering innenfor tv-, film- og dataspillbransjen. 
 • Organisatoriske forhold innenfor tv-, film- og dataspillbransjen. 
 • Finansiering og støtteordninger innenfor tv-, film- og dataspillbransjen. 
 • Internasjonalisering av tv-, film- og dataspillbransjen. 
 • Økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft innenfor tv-, film- og dataspillbransjen. 
 • Bedriftsetablering i tv-, film- og dataspillbransjen 
 • Kultur versus kommersialisering i tv-, film- og dataspillbransjen. 
 • Hva innebærer “uavhengighet” (‘indie’) i ulike bransjer? 
 • Studier av enkeltbedrifter 
 • Studier av produksjoner 
 • Bruk og overføring av teknologi 
 • Tilgang til distribusjon/marked 
 • Rollen til det offentlige ovenfor de små bedriftene 
 • Betydningen av små bedrifter i bransjene 
 • Kunstneriske utvikling i små bedrifter 
 • Andre spørsmål som er knyttet film- tv og spillbransjene 

Bidrag burde være på et skandinavisk språk om ønsket er at de skal være med i den planlagte antologi om norsk film, tv og dataspill bransje. 

 
Frist for abstract/presentasjon: 15. oktober
Paper/utvidet abstract: 12. november 
Frist for registrering: 5. november 
Endelig program: 1. november 

Meld deg på symposiet her 

Bidrag til paper sendes på mail til  havard.vibeto@inn.no  

 

Dato: 22. og 23. november 2021 
Sted: Lillehammer 
Tema: Nåtid og framtid i norsk film- TV og spill-bransjene 

Det er gratis å delta på symposiet, men middagen vil ha en egenandel.