VEILEDNINGSKONFERANSEN 2019

Veiledning for overganger i utdanning og arbeidsliv

6. og 7. februar 2019 arrangeres den nasjonale veiledningskonferansen på Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Målgruppen for konferansen er alle som arbeider med veiledning som fagfelt, enten praktisk, teoretisk og/eller i forskning.

Veiledning for overganger i utdanning og yrke er et hovedfokus for denne konferansen. Overganger fra utdanning til yrke kan ofte være en kritisk periode i menneskers liv. Det samme gjelder i arbeidslivet, der stadige endringer krever overganger fra eksisterende til nye yrker. Konferansen skal dokumentere mangfoldet i veiledningsfeltet, og favner både pedagogisk veiledning, karriereveiledning og helse- og sosialfaglig veiledning. Vi inviterer derfor bredt til å bidra med presentasjoner i de parallelle sesjonene.

Vi planlegger fire ulike former av faglige framlegg i de parallelle sesjonene: paperpresentasjoner, symposier, workshops og posterpresentasjoner.

Innspillene til bidrag blir vurdert av en gruppe bestående av Bjørg Herberg Gloppen (profesjonsrettet veiledning), Ingrid B. Bakke (karriereveiledning) og Grete Halvorsen (helse- og sosialfaglig veiledning). Det blir gitt tilbakemelding innen 15. november om hvilke bidrag som skal inngå i konferansens program.