Program

Konferanse på Scandic hotell, Hamar, 19.-20. september 2017 

Tirsdag 19. september

 09.00 Registrering m/kaffe 

10.00   Åpning v/høgskolen i Innlandet

10.15   “New Knowledge Today - New Practice Tomorrow”, Dr. Joanne Robinson, 

Director of Professional Learning, Ontario

12.00   Lunsj

13.00   Robinson fortsetter

13.45   Utfordringer ved implementering- suksessfaktorene og barrierene v/Pål Roland

14.30   Kaffediskusjon

15.00-17.00   Parallelle sesjoner

 

Tema for sesjonen

Læringsmiljø med vekt på relasjoner

Plenumssal

Lederskap med vekt på PP- tjenesten

Fogderiet 2

Diversitet

Fogderiet 1

Leder May Brit Drugli Hege Knudsmoen Anne-Kari Remøy

Bidrag ved:

 

(tittel se parallelle sesjoner)

 

Pål Roland

Gunhild Nordvik Reite

May Brit Drugli

Trond Johnsen

Kjersti Kristoffersen

Kai Henning Måbø

Hege Knudsmoen

 

Anne-Kari Remøy
 Ann Gustavsen

Hilde Opsal

Gro Løken

Opponent:

Inger Marie Bakke

 

Ann Cathrin Faldet

 

Thor-André Skrefsrud

Kari Nes

 

19.00 Middag

Onsdag 20. september

09.00  Korleis skape ei godt fungerande spesialundervisning, SPEED-prosjektet v/Peder Haug

10.15 – 12.10 Parallelle sesjoner

 

Tema for sesjonen

Inkluderende læringsmiljø med vekt på skolefag

Fogderiet 1

Spesialundervisningens funksjon

Fogderiet 2

Læringsmiljø ved kultur for læring

Plenumssalen

Leder Kari Nes Peder Haug Thomas Nordahl

Bidrag ved:

 

(tittel se parallelle sesjoner)

Leif Bjørn Skorpen

Frode Opsvik

Terje Mølster

Kari Nes

Sofie Emilie Holmen

Jorunn Aske

Anne Randi F. Festøy

Peder Haug

Thomas Nordahl

Kjersti Sørmoen Håland

Hilde Forfang

Mette Marit Jensen 

Opponent Reinert Rinvold

Marte Monsen

Ann- Cathrin Faldet

 

Guro Kirkerud

Sølvi Mausethagen

 

 

12.15    Lunsj

13.15     Bruk av elevresultater i skolen- muligheter og utfordringer v/Sølvi Mausethagen

14.00     Kaffe

14.15   Kultur for læring v/Thomas Nordahl                                                           

   Slutt