Presentasjoner

19. september

Dr. Joanne Robinson (sendes til alle deltakere på epost)

Pål Roland - Utfordringer ved implementering- suksessfaktorene og barrierene 

Sesjon 1: Læringsmiljø med vekt på relasjoner

Pål Roland

Gunhild Nordvik Reite

May Brit Drugli

Sesjon 2

Trond Johnsen

Kjersti Kristoffersen Og Kai Henning Måbø

Hege Knudsmoen

Sesjon 3

Anne-Kari Remøy

Ann Gustavsen

Hilde Opsand

Gro Løken

 

20. september

Peder Haug - Korleis skape ei godt fungerande spesialundervisning, SPEED-prosjektet

Sølvi Mausethagen - Bruk av elevresultater i skolen- muligheter og utfordringer 

Sølvi Mausethagen - anbefalt artikkel

Thomas Nordahl - Kultur for læring

Sesjon 1: Inkluderende læringsmiljø med vekt på skolefag

Leif Bjørn Skorpen

Frode Opsvik

Terje Mølster

Kari Nes

Sesjon 2: Spesialundervisningens funksjon

Sofie Emilie Holmen

Jorunn Aske

Anne Randi F. Festøy

Peder Haug

Sesjon 3: Læringsmiljø ved kultur for læring

Thomas Nordahl

Kjersti Sørmoen Håland

Hilde Forfang

Mette Marit Jensen