Ny kunnskap i dag - ny praksis i morgen

Om læringsmiljøet i barnehage og skole:

Ny kunnskap i dag - ny praksis i morgen

Konferanse på Scandic hotell, Hamar, 19.-20. september 2017 

Det utvikles mer systematisk kunnskap i utdanningssektoren om praksis enn noen gang tidligere: I regi av Kunnskapsdepartementet/ Utdanningsdirektoratet innrapporterer barnehage- og skoleeiere omfattende data. Forskere samler også inn store datamengder. Hva slags kunnskap er det vi nå har om barnehage og skole?  Hva sier den om virksomheten i opplæringen og hvordan kan denne innsikten komme til anvendelse i den pedagogiske hverdagen.

Tradisjonelt har det vært et klart skille mellom forskning, politikk og praksis, men her forsøker vi å lage en møteplass for disse virksomhetene. Hvordan kan ny kunnskap bidra til å utvikle praksis?  Hva kan ansatte i barnehage og skole gjøre med all kunnskapen om det som skjer der? Hva kan gjøres for de barn og unge som sliter mest?

Konferansen vil presentere resultater fra ny praksisrettet utdanningsforskning og drøfte resultatenes mulige konsekvenser for det som skjer i skole og barnehage. Vi spør om hvilken rolle ledelsen, de andre ansatte og PP- tjenesten spiller for at alle barn og unge skal kunne utvikle sitt læringspotensial i en inkluderende barnehage og skole.  Spesielt vil resultater fra de følgende tre prosjektene bli trukket fram: Kultur for læring, Læringsmiljø og pedagogisk analyse (LP) og Spesialundervisningens funksjon i norsk skole (SPEED). 

Målgruppen for konferansen er ansatte i barnehager og skoler, eiere og ledere på ulike nivå, PP- tjenesten, forskere, politikere og lærerutdannere.

Mer om prosjektene finner du under og i høyre marg:

Kultur for læring.

Læringsmiljø og pedagogisk analyse (LP) 

Spesialundervisningens funksjon i norsk skole (SPEED).