Nettverk for musikk i lærerutdanningene

Nettverkskonferanse for musikk i lærerutdanningene

30.10 – 31.10 2017. Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har gleden av å invitere til nettverkskonferanse for ansatte i universitet og høgskoler som har tilknytning til musikkfaget i lærerutdanningene: 

 

På fjorårets nettverkskonferanse i Trondheim, gikk stafettpinnen Fra NTNU til Høgskolen i innlandet (INN) Campus Hamar, for å være vertskap for nettverkskonferansen i 2017. Det nye arbeidsutvalget er i full gang med planleggingen, og KKS er koordinator for nettverket.

Det er med glede vi nå forhåndsvarsler tid og sted, og vi håper mange legger det inn i planene sine for høsten.

PROGRAM

Tema for årets nettverkskonferanse:

"Forskningsbasert musikkundervisning" Hva innebærer det og hvordan gjør vi det?     

Vi er godt i gang med programinnslag for konferansen. Presentasjon av ny forskning og erfaringer fra praksis. Veksling mellom framlegg, workshops og arbeid i grupper.                                                                                                                

MÅLGRUPPE
Ansatte i UH-sektoren med tilknytning til musikkfaget i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU

FORMÅL
Være en arena for kunnskaps- og forskningsbasert erfaringsutveksling og formidling gjennom samhandling. Delingsarena i UH-sektor med betydning for kvalitetsutvikling i barnehage og skole innen musikk. Nettverket vil også bidra til å styrke samarbeidet mellom UH-sektor og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i kvalitetsutviklingstiltak og forskningsformidling.

Ta kontakt med KKS eller andre i AU om du har innspill til konferansens innhold eller om du lurer på noe. Spre informasjon til aktuelle deltakere. Sett av datoene i kalenderen og så kommer vi med nærmere informasjon etter hvert.