Nasjonal konferanse om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Høgskolen i Innlandet inviterer til Nasjonal konferanse om skikkethetsvurdering i høyere utdanning på Hamar 24. og 25. oktober 2018.

I år er Høgskolen i Innlandet vertskap for den Nasjonale konferansen om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Konferansen finner sted i auditorium 1 på Høgskolen i Innlandet på Hamar 24. og 25. oktober 2018, og er et faglig møtested for personer som jobber med skikkethetsvurdering og skikkethetssaker i universitets- og høyskolesektoren. 

Hovedtemaene ved årets konferanse er:

  • Rus og psykisk helse
  • Sosiale medier og skikkethet
  • Løpende skikkethetsvurdering