Nasjonal beredskapskonferanse 2018

25488206_10154897682776097_5689926928343065559_o

Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Årets konferanse Samhandling i beredskaps-Norge – erfaringslæring og oppfølging av kriser og øvelser gikk av stabelen i Oslo 6. april.

Målgruppe

Målgruppe for konferansen er operative ledere innenfor politi, forsvar, kommune og fylkeskommune, næringsliv, ledere i helsesektoren og studenter i beredskap- og krisehåndteringsrelaterte fag. 

Tema

Det er de senere år gjennomført en rekke evalueringer av øvelser og av håndteringen av hendelser. Et sentralt punkt har vært at læringspunkter går igjen. I år tar vi opp og presenterer erfaringer for hvordan vi følger opp læringspunkter etter øvelser og hendelser. Det er krevende å sikre læring hos både enkeltpersoner og organisasjoner som er involvert i en øvelse eller håndteringen av en hendelse. Beredskapskonferansen legger til rette for diskusjon, erfaringsutveksling og møter mellom praktikere, forskere og politikere.

Bidragsytere

Innledere under årets konferanse er blant annet:

  • PST-sjef Benedicte Bjørnland,
  • leder av EOS-utvalget Eldbjørg Løwer, 
  • jusprofessor Eivind Smith
  • sysselmann Kjerstin Askholt 
  • professor John Hollenbeck ved Michigan State University

Hvor og når?

Konferansen fant sted på i Oslo i  Gamle Logen 6. april fra kl 9.00 til 15.00.