Litterasitet og lærerutdanning. Språk og tekst i et flerspråklighetsperspektiv

Lise-I-Kulbrandstad-Portrett2015

I anledning professor Lise Iversen Kulbrandstads 60-årsdag i juni 2018 arrangerer Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk et åpent seminar med tittelen Litterasitet og lærerutdanning – språk og tekst i et flerspråklighetsperspektiv.

Arrangementet finner sted fredag 15. juni i auditorium 2 kl. 10.15 til ca. kl. 16.30 ved Høgskolen i Innlandets lokaler på Hamar. Seminaret er gratis og påmelding er ikke nødvendig. Velkommen!

Seminaret vil ta for seg temaer som omfatter andrespråk og flerspråklighet i barnehage, skole, voksenopplæring og lærerutdanning.

Blant foredragsholderne på seminaret er:

Jim Cummins, professor ved University of Toronto og æresdoktor ved Høgskolen i Innlandet. Han er svært toneangivende for andrespråksforskningen og har utgitt en rekke publikasjoner om språk og læring, utdanning i flerspråklige kontekster og flerspråklighet som ressurs i opplæringen.  

Helle Pia Laursen, lektor ved Aarhus Universitet. Hun har ledet det danske prosjektet Tegn på sprog, hvor forskere har fulgt flerspråklige barn på forskjellige skoler gjennom ti år. Forskerne søker å få innsikt i barns betydningsdannelser omkring skrift i et flerspråklighetsperspektiv, og analyserer også muligheter for å tilrettelegge en lese- og skriveundervisning som tar høyde for språklig mangfold.

Kenneth Hyltenstam, professor emeritus ved Stockholms universitet. Han har blant annet forsket på språkbytte/språkbevaring i minoritetsspråk, tospråklig undervisning for minoritetsbarn og såkalte polyglotter – mennesker som snakker mange språk.

Susanne Duek, universitetslektor ved Karlstads universitet. Hun disputerte i 2017 med avhandlingen Med andra ord – samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn. Hun forskningsinteresser omfatter flerspråklighet, svensk som andrespråk, samt migrasjons- og integreringsspørsmål.

Mange av fakultetets egne fagpersoner vil også bidra med innlegg. Detaljert program for seminaret kan du se her.

Innholdet er aktuelt for både studenter, lærere og lærerutdannere og er åpent for alle interesserte.

Velkommen!