Læring i en digital tid

Fremtidens klasserom og didaktisk bruk av teknologi

8. november 2018 kl 09.00-15.00
Høgskolen i Innlandet, campus Hamar, Auditorium 1

Velkommen til IKT-fagdagen 2018!

Bilde1

Fagdagen arrangeres årlig og er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Hamar kommune og Hedmark fylkeskommune. Målgrupper er lærerstudenter, lærere i grunnskolen, videregående skole og høgskolen.

Hvilken kompetanse trenger fremtidens lærer? Hvordan kan vi utvikle god pedagogisk praksis med hensiktsmessig bruk av teknologi?

Alle grunnskolene i Hamar kommune er nå i gang med full utrulling av nettbrett for alle sine elever. Hvordan bør dette påvirke aktivitetene i klasserommet og hva med lærerrollen – endres den? Hvilke muligheter og utfordringer gir nettbrettet?

Den videregående skolen spør seg om hvilken betydning innføring av nettbrett har for dem. Hvilken IKT-kompetanse har elevene med seg fra grunnskolen og hvilken IKT-kompetanse må eleven få i den videregående skolen?

Hvordan bør høgskolen forberede sine studenter på virkeligheten som møter dem ute i praksis og hvilken digitale kompetanse trenger lærerstudentene som fremtidens lærere?