Sesjonene

Sesjon 1

OneNote Klassenotatblokk er et fantastisk hjelpemiddel både for lærere og elever, både i forhold til å distribuere lærestoff, gjøre oppgaver og ikke minst for interaksjon mellom lærere og elever når det gjelder vurdering for læring. For elevene er det spesielt nyttig i forhold til sin læringsprosess og for å få oversikt. Men hvordan er det mest fornuftig å strukturere en slik notatblokk? I dette verkstedet går vi gjennom noen forslag til hvordan man best skaper og strukturerer klassenotatblokk, basert på erfaringer fra norske skoler som har tatt verktøyet i bruk de siste årene. For delta i denne sesjonen bør du ha tilgang til Office365 og ha klassenotatblokk som valg. Det er en fordel om du har vært borti OneNote tidligere, men det er ikke et krav.

Sesjon 2

Elevene er født inn i en digital tid, men det betyr ikke at de har innebygd digital dømmekraft. Denne sesjonen vil ha fokus på hvilke digitale ferdigheter skal elevene ha. Hvordan heve lærer sin digitale kompetanse? Hvordan leser vi de digitale ferdighetene i kompetansemålene? Deltakerne blir involvert gjennom praktiske øvelser, som kan brukes i egen praksis, tilpasses egne personalrom, klasserom eller auditorium.  Deltakerne vil ha størst utbytte av sesjonen dersom de har med en digital enhet koblet til internett (PC, nettbrett, telefon, e.l.)

Sesjon 3

I denne sesjonen får du en innføring i logikken og systematikken i det grafiske programmeringsspråket Scratch 2. Ta med din egen pc eller Mac for å delta i aktiviteten i sesjonen (nettbrett anbefales ikke før versjon 3 av Scratch kommer). Programmet er nettbasert, så ingen installasjon er nødvendig, men det er fint du lager deg en brukerkonto på scratch.mit.edu før workshop begynner. Begrunnelse for valg av plattform blir gitt på kurset. I kurset blir noen grunnleggende programmeringsprinsipper forklart og demonstrert, før deltakerne får jobbe i sitt eget tempo med oppgaven. Vi ser på noen relevante kompetansemål for å bruke koding i skolen allerede nå, samt hvilke muligheter vi kan få i den nye læreplanen. Vi kommer til å jobbe med et opplegg som er lett å komme i gang med, men med muligheter for å skalere opp utfordringene både programmeringsfaglig og matematikkfaglig. Oppgaven fenger et stort aldersspenn, fra 3./4. klasse til usk/vgs.  Til slutt ser vi på et lite utvalg oppgaver som viser noen av mulighetene man har med koding i skolen, fra de aller minste, til de aller største. Det er veldig fint om deltakerne ser denne videoen for å få litt bakgrunnsinfo om hvorfor Lær Kidsa Koding ble startet, og hvorfor koding som allmennkunnskap må tas på alvor. https://www.youtube.com/watch?v=-TP7Zjqmj_4
Mer info om Scratch 3 her: https://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Scratch_3.0

Sesjon 4

I denne sesjonen får du mulighet til å prøve VR-briller. Gjennom en digital simulering kaldt «The Lab», får du kjenne på kroppen hvor lett hjernen blir lurt til å tro simuleringen er virkeligheten. Det blir mulighet til å teste forskjellige typer scenarioer, som igjen gir muligheter til å trekke paralleller med det du selv gjør til daglig og dermed leke med tankene på hvordan disse verktøyene kunne vært brukt.