Program

0900-0915 Åpning v/Morten Ørbeck dekan avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap. Aud 1
0915-1015 Plenum: Dybdelæring og bruk av teknologi v/Eva Bratvold Digital kompetanse Aud 1
 Dybdelæring har mange aspekter – fra å arbeide med hva slags spørsmål man stiller til hvordan man legger til rette for å lære å lære gjennom å være bevisst sin egen læringsprosess. Det betyr at elevene må kunne beherske ferdigheter som f.eks. problemløsning, egenevaluering og selvregulering. Kanskje krever det mer av lærere og elever enn tidligere, men samtidig blir kanskje dagen morsommere for begge grupper?
1030-1130 Plenum: Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse v/Marijana Kelentrić, Senter for IKT i utdanning Aud 1

For å være i stand til å utvikle de grunnleggende ferdighetene og fagkunnskap hos elevene må lærere utvikle sin egen profesjonsfaglige digitale kompetanse i lærerutdanningen og videre gjennom profesjonell læring og utvikling i løpet av sin yrkeskarriere. I dette foredraget får du et innblikk i hva lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse er, hvorfor vi trenger den og hvordan vi kan utvikle den.

IKT sentret

Kilde: Senter for IKT i utdanning

1130-1215 Lunsj
1215-1400 Sesjon 1 Sesjon 2 Sesjon 3 Sesjon 4
Eva Bratvold Heidi Dølbakken Carl Andreas Myrland  Bård Gunnerud-Åhlén og Ole Christoffer Haga
Hvordan stukturere en klassenotatblokk? IKT-plan og digital dømmekraft Lær Kidsa koding  Demonstrasjon av VR i klasserommet
Auditorium 1 Auditorium 2 Auditorium 2 Demorom Midtbyen
1415-1500

Læring med VR, Aud 1

Ved Hanstad barne- og ungdomsskole har femteklassingene prøvd VR-briller i matematikkundervisningen. Prosjektet er et samarbeid mellom Innit, Making View, Kommuneforlaget og Høgskolen i Innlandet. Lærer Kristin Søgård og rektor Pål Klaveness vil fortelle om erfaringene med denne måten i lære matematikk på. Til slutt vil Sigrid Øyen Nordahl presentere resultater fra forskningen som Senter for praksisrettet utdanningsforskning har utført. Les mer om prosjektet her