Sigrid Øyen Nordahl

Sigrid Øyen Nordahl

Sigrid Øyen Nordahl er ansatt som høgskolelektor på Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning (SePu) på Høgskolen i Innlandet, der hun jobber med statistiske analyser og rapporter for ulike prosjekter.