Marijana Kelentrić

Marijana Kelentrić

Marijana Kelentrić er seniorrådgiver ved Senter for IKT i utdanningen i Oslo, Avdeling for barnehage og lærerutdanning. 

Hun har profesjonsbasert master i informatikk og engelsk språk og litteratur, og forskningsbasert master i komparativ og internasjonal utdanningsvitenskap. Hennes faglige interesser omfatter profesjonsrettet praksis, lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse, digital kompetanse i grunnopplæringen og lærerutdanningen, komparative og internasjonale perspektiver. For tiden er Marijana prosjektleder for Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse.