Eva Bratvold

Eva Bratvold

Eva Bratvold driver eget firma, og arbeider med digital kompetanse, skoleutvikling og endret undervisningspraksis. 

Hun arbeider med alle nivåer i sektoren, fra barnehage til universitet – og har kunder som Senter for IKT i utdanningen, flere forlag, høyskoler og universiteter, fylkeskommuner, kommuner og skoler. Eva er blant de mest brukte foredragsholderne i Norge, og er blant annet en av de som står bak IKTplan.no. Blant de siste prosjektene er samarbeid med Høgskolen i Østfold om etterutdanning av lærere gjennom IKTMOOC og IKTpedMOOC, og Munin Education – som står bak Munin.buzz (en gratis ukeavis for skolen) og Munin Samfunnsfag. Eva blogger på evabra.no og er @Evabra på Twitter.