Carl Andreas Myrland

Carl Andreas Myrland

Carl Andreas Myrland er lærer ved Østvang skole i Løten og underviser på mellomtrinnet, med fokus på matte, naturfag og samfunnsfag.

 Han har et stort engasjement for å ta digitale ferdigheter i skolen på alvor, og mener at kreativ, digital skaping er veien å gå for å nå målene om digital kompetanse. Her er koding svært sentralt. Skal man nå målet om å gjøre morgendagens voksne til digitale produsenter, i stedet for konsumenter, må koding være en del av skoledagen. Koding har en plass i mange fag i skolen, blant annet språkfag, matematikk, naturfag, musikk, osv. Kun kreativiteten setter grenser for hva man kan gjøre med koding. Hans workshop blir en innføring i hva koding er, og hvordan det kan tas i bruk i grunnskolen. Ikke minst har nå alle regjeringsalternativer fra høsten 2017 sagt at koding *skal* inn i den nye læreplanen, så dette er noe som kommer inn i læreplanen i løpet