Foredragsholderne

Eva Bratvold

Eva Bratvold driver eget firma, og arbeider med digital kompetanse, skoleutvikling og endret undervisningspraksis. 

Marijana Kelentrić

Marijana Kelentrić er seniorrådgiver ved Senter for IKT i utdanningen i Oslo, Avdeling for barnehage og lærerutdanning. 

Heidi Dølbakken

Heidi Dølbakken er seniorrådgiver ved Senter for IKT i utdanning og avdelingen for digitalt innhold og pedagogisk praksis (DIPP). 

Carl Andreas Myrland

Carl Andreas Myrland er lærer ved Østvang skole i Løten og underviser på mellomtrinnet, med fokus på matte, naturfag og samfunnsfag.

Kristin Søgård

Kristin Søgård er lærer ved Hanstad barne- og ungdomsskole i Elverum. Hun underviser på mellomtrinnet i matte, samfunnsfag, naturfa...

Ole Christoffer Haga

Ole Christoffer Haga er 3D-animatør og underviser på Bachelorprogrammet «Animasjon og digital kunst» ved Høgskolen i Innlandet.

Bård Gunnerud-Åhlén

Bård Gunnerud-Åhlén er studieleder ved IgA – Interactivity, Gamification & Visual Arts programmet ved Høgskolen i Innlandet, Ca...

Sigrid Øyen Nordahl

Sigrid Øyen Nordahl er ansatt som høgskolelektor på Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning (SePu) på Høgskolen i Innlandet, d...