Hvilken kompetanse trenger fremtidens lærer? Hvordan kan vi utvikle god pedagogisk praksis med hensiktsmessig bruk av teknologi? 

Læring i en digital tid

Kreativ og skapende med teknologi

29. oktober 2019 kl 09.00-15.00

Høgskolen i Innlandet, campus Hamar, Auditorium 1

 

Fagdagen arrangeres årlig og er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Hamar kommune og Hedmark fylkeskommune. Målgrupper er lærerstudenter, lærere i grunnskolen, videregående skole og høgskolen.

Hvilken kompetanse trenger fremtidens lærer? Hvordan kan vi utvikle god pedagogisk praksis med hensiktsmessig bruk av teknologi? IKT-fagdagen ønsker å koble teori og praksis, og være en arena for erfaringsdeling hvor vi løfter fram ulike eksempler på bruk av teknologi i klasserommet.

Med Fagfornyelsen som bakteppe setter vi i år fokus på hvordan digitalisering kommer enda tydeligere inn i nye læreplaner, og hvor det oppfordres til å være kreativ og skapende med teknologi i ulike typer læringsaktiviteter. Digitale ferdigheter ses som en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Elever skal få kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og koding i flere fag, allerede tidlig i skoleløpet. Teknologiforståelse, digital dømmekraft og skaperkraft løftes fram som viktige kompetanser, og ses som en naturlig del av det å ha grunnleggende, digitale ferdigheter.

Velkommen til IKT-fagdagen 2019!