Læring i en digital tid

Hedmark Fylkeskommune

Fagdag om bruk av IKT i læring
1. november 2017 blir det arrangert fagdag om IKT i læring på Høgskolen i Innlandet, campus Hamar. 

Hamarkommune_logo-300x219

Dette er den årlige fagdagen som høgskolen arrangerer i samarbeid med Hamar kommune og Hedmark fylkeskommune. Målgrupper er lærere i grunnskolen, videregående skole og høgskolen.

Eva Bratvold , Eva Bratvold Digital Kompetanse, og Marijana Kelentrić, Senter for IKT i utdanning, holder innledningsforedrag. 

 

Påmelding til IKT-fagdagen innen mandag 30. oktober