Lærerseminar om personlig økonomi

Velkommen til et tverrfaglig og interaktiv seminar for lærere og lærerstudenter om opplæring i personlig økonomi ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Vestfold

Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling ved Høgskolen i Innlandet arrangerer på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet dagsseminar i personlig økonomi med fokus på gjeld, forbruk og reklame.

Få innsikt og kunnskap om hvordan du kan undervise dine elever i dette tverrfaglige temaet.

Seminaret vil bidra med kompetanseheving innenfor forbrukerundervisning og knytter seg til de nye temaene i læreplanens generelle del; bærekraftig utvikling, livsmestring og medborgerskap. Stortingsmelding 28 oppfordrer til mer tverrfaglig arbeid med blant annet disse temaene, og seminaret vil inneholde forelesninger, diskusjoner, erfaringer samt konkret metodemateriell man kan bringe direkte tilbake til klasserommet for bruk.

Tilgjengelig for: Lærerstudenter og lærere i grunnskole og videregående skole (særlig aktuelt for lærere som underviser innenfor matematikk, samfunnsfag og naturfag).

Sted: Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Vestfold. Adresse Raveien 215, 3184 Borre.

Dato: 14. november 2017

Tid: 8.30-15.00

Pris: Gratis

 

Personlig økonomi