Kosthold for kropp og sjel - Matens betydning for psykisk helse

Illustrasjon mental health

Tirsdag 29. mai 2018 arrangerer Høgskolen i Innlandet, Friskstiftelsen og Terningen Nettverk konferansen «Kosthold for kropp og sjel - matens betydning for psykisk helse» på Terningen Arena.

Antikkens leger var opptatt av matens betydning for den psykiske helsen hvor tanken var at du blir det du spiser. Siden har vi glemt denne kunnskapen og bare de siste 10-15 årene har denne kunnskapen blitt gyldig på nytt.

Vi vet nå at mat både kan forebygge og i noen tilfeller være med å bidra til behandling av psykiske.
 
Konferansen setter lys på at mat kan forebygge, og i flere tilfeller være med å bidra til behandling av psykiske utfordringer. Mat som kan hjelpe bør derfor være del av et helhetlig tilbud til alle med psykiske utfordringer.

Det er da også viktig at alle som jobber innenfor psykisk helse har kunnskap om matens betydning for hele mennesket.
 
 VELKOMMEN!