Innovasjonscamp på Rena 15.-16. oktober

Har du tenkt på at et alternativ til å være arbeidstaker er å skape din egen virksomhet, alene eller sammen med andre? Norge trenger innovatører som vil skape noe. 15. - 16. oktober 2019 inviteres alle studenter på Rena til å delta på innovasjonscamp.

 

COLOURBOX31014858

 

En innovasjonscamp er en treningsleir med fokus på kreativitet og nyskaping. Deltakelse på campen kan være det første skritt til å bli en innovatør. Det kan også være et fortrinn for deg som skal ta valgemnet Studentbedrift våren 2020 (7,5 stp). Eller gi en smakebit på hva som venter i arbeidslivet – og kanskje også et forsprang på jobbintervjuer.

Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en innovasjonscamp. Studentene presenteres for en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor med definert problemstilling, en såkalt caseoppgave. Studentene deles deretter inn i grupper på 3-4 studenter som skal løse bedriftens utfordring. Gruppen samarbeider om å finne frem til den mest innovative løsningen. Det vil bli gitt veiledning underveis i prosessen. Løsningen gruppene kommer frem til, skal presenteres for en jury innen et avgrenset tidsrom. Denne juryen består av personer fra lokalt arbeids- og næringsliv og opptrer som ledergruppen i bedriften som er analysert. Juryen kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Campen starter kl. 12.30 tirsdag 15. oktober og avsluttes kl 12.00 onsdag 16. oktober. Tirsdag ca kl 16.30 serveres det middag i kantina.

 

Innovasjonscampens ulike faser:

  • Fase 1: Åpning, bli kjent, teambygging og kreative prosesser
  • Fase 2: Presentasjon av bedriften/organisasjonen og caseoppgaven, arbeidsfase og veiledning
  • Fase 3: Arbeid med oppgaven
  • Fase 4: Innlevering og presentasjon for jury, vurdering

 

Påmelding

Du kan melde deg på alene eller som en del av en gruppe. Melder du deg på alene, legger vi deg til en gruppe. 

 

Hjertelig velkommen! Vi gleder oss til å se deg.

 

Kontaktperson:
Trond Scheistrøen
E-post: trond.scheistroen@inn.no
Telefon: +47 62 43 04 60