Sted og dato: HINN Terningen Arena, 26. september 2019

 

Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet, Høgskolen Innlandet og NTNU Gjøvik, og vertskapet for den veksler mellom dem. Formålet med konferansen er å styrke samarbeidet mellom institusjonene og skape grunnlag for felles prosjekter. 

Konferanseprogrammet vil veksle mellom foredrag i plenumssesjoner og abstraktbaserte presentasjoner i parallellsesjoner. Presentasjon av prosjekter i ulike faser i parallellsesjoner og som postere utgjør en stor og viktig del av programmet.
Det vil også være utdeling av forskningspriser for årets beste vitenskapelige publikasjoner 2018 under konferansen. Konferansen inngår som en del av Forskningsdagene 2019.

Program 

Programoversikt

 

 

Velkommen til
Innlandets forskningskonferanse for
helse- og sosialvitenskap 2019!