Hans Børlis lyrikk

Sted: Anno museum, Gyldenborg, Kongsvinger

Tid: Fredag 2. november – lørdag 3. november 2018

Høgskolen i Innlandet, Institutt for humanistiske fag, ved forskergruppa Nordisk litteratur og litteraturdidaktikk, arrangerer et to-dagers internasjonalt seminar om Hans Børlis diktning i Kongsvinger. Det er professor Ole Karlsen som leder seminaret om Børlis forfatterskap.

Det er åpent for alle interesserte. Ingen påmelding eller deltakeravgift.

Høgskolen i Innlandet vil gi ut en vitenskapelig antologi om Børlis diktning i etterkant av seminaret.

Den 14. og 15. mars 1997 ble det arrangert et større seminar om Hans Børlis forfatterskap på Flisa i Solør. Seminarinnleggene ble utviklet til artikler og utgitt i antologien «svarttrost-strupen så hvit av toner». Om Hans Børlis forfatterskap året etter.

Siden den gang har det, iallfall i akademisk sammenheng, med noen få hederlige unntak vært stille omkring forfatterskapet. Mens Flisa-seminaret omhandlet ulike sider ved forfatterskapet, poesi så vel som prosa, vil seminaret denne gang så å si utelukkende være orientert mot Børlis lyrikk fra ulike perspektiver. Poetologiske spørsmål, økokritikk, ekfrastikk, religiøsitet, formidlingsproblematikk er sentrale stikkord for seminaret, og likeledes vil Børli som skogen, skogsarbeidet og naturens dikter stå sentralt i tillegg til nærlesning av enkelttekster. Forelesere er professor emeritus Geir Vestheim (Bø), forfatter Hanne Bramness (Berlin), professor Hans Kristian Rustad (Oslo), forfatter Levi Henriksen (Kongsvinger), professor Sissel Furuseth (Oslo), stipendiat Elin Stengrundet (Bergen), forfatter Kjartan Hatløy (Salbu), religionsviter Synnøve Sakura Heggem (Rena), professor Thomas Seiler (Bø), førsteamanuensis Ingrid Nielsen (Stavanger) og professor Ole Karlsen (Hamar).