SePU konferansen 24. - 25. september 2019 skal være en møteplass hvor SePUs samarbeidspartnere inspireres til å ta nye steg i forbedring av læring og læringsmiljø. Konferansen arrangeres i Hamar Kulturhus.

COLOURBOX17973808

Slagordet for konferansen «Framtida er nå» understreker at mennesker ikke kommer i reprise, og at vårt oppdrag derfor er å skape gode barnehager og skoler her og nå.

Konferansen skal belyse og besvare utfordrende spørsmål: Hvordan kan vi gripe muligheten med ny rammeplan og fagfornyelse slik at alle barn og unge erfarer mestring og inkludering? Hvordan kan forskningsbasert kunnskap bidra til å bedre pedagogisk praksis? Hvordan kan barnehager og skoler utvikle støttesystemer som sikrer tidlig intervensjon og godt læringsutbytte for alle?

Målgruppe for konferansen er lærere, veiledere, ledere, PP-tjenesten og forskere i barnehage- og skolesektoren.