Erfaringsseminar KFK naturfag

Erfaringsseminar KFK naturfag.

Seminaret er på Hamar 3.– 4. april 2017. Erfaringsutveksling for fagpersoner i UH- institusjonene som tilbyr videreutdanning i naturfag i strategien Kompetansen for kvalitet 

Målgruppe: Alle som underviser i videreutdanning: Kompetanse for kvalitet, i naturfag.

Hovedmål: Erfaringsutveksling fra undervisning på Kompetanse for kvalitet i naturfag.

Foredragsholdere. 

Eldri Scheie, Naturfagsenteret

Liv Oddrun Voll, Høgskolen i Oslo og Akershus og Naturfagsenteret